mars 24, 2014

Planteanalyser i korn og potet

ved: Yara Norge

Gjennom Norsk Landbruksrådgiving tilbys nå Megalab planteanalyser for norske korn- og potetdyrkere. Lær mer om skiftene dine og avdekk avlingsbegrensende faktorer. 

Norsk Landbruksrådgiving og Yara Norge AS har inngått samarbeidsavtale om å introdusere Megalab i det norske markedet. Megalab er en verdensomspennende analyseservice som tilbys av Yara. Gjennom Megalab utføres bladanalyser, petioleanalyser, jordanalyser, fôrprøver etc. for gårdbrukere og rådgivere over hele verden. 

I første omgang vil korn og potet være hovedfokusområder, og gjennom samarbeidsordningen tilbys en bredspektret bladanalyse for alle relevante makro- og mikronæringsstoffer i disse kulturene. Etter hvert vil Megalab tilby flere analyser, også i nye kulturer, forutsatt at det er interesse for dette tilbudet. 

Les mer om Yara Megalab og uttak av planteprøver her.

Planteanalyser er et krevende arbeidsfelt, og riktig uttak av bladprøven er avgjørende for å få verdifulle analysesvar. Yara ønsker derfor fortrinnsvis at bladanalyser tas ut av rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving. Rådgiverne er også sentrale ved tolkning av analysesvarene fra Megalab, og påfølgende rådgiving. Skifteplan brukes ved registrering av prøver. Elektronisk registrering utført av rådgiver reduserer risikoen for misforståelser når navn og e-post registreres i Megalab. 

Ta kontakt med din lokale rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving for tilbud om Megalab planeanalyser. 

Les mer om Yara Megalab tilbud på Norsk Landbruksrådgiving sine nettsider