oktober 01, 2015

Ny markedsdirektør for Yara i Norden

ved: Yara Norge

Tero vil ha sin arbeidsplass i Landskrona i Sverige og lede Yaras salgs, agronomi- og markedsorganisasjon i de nordiske markedene. Tero er selv bonde og driver en gammel slektsgård utenfor Helsinki. Han har en Master of Science i landbruksøkonomi og har blant annet arbeidserfaring fra matindustrien i HKScan Oy der han innehadde flere lederroller. Tero kom til Yara i 2010 som markedsdirektør for Yaras virksomhet i Finland. 

Fremover vil Tero ha fokus på å samordne kompetanse og erfaringer fra de nordiske landene. Med et tett nordisk samarbeid vil Yara være bedre rustet til å utvikle løsninger som skaper økt verdi for norske bønder gjennom kunnskap, kvalitet og økt produktivitet.