september 09, 2015

Ny konsernsjef i Yara

ved: Yara Norge

Svein Tore Holsether har siden 2011 vært konsernsjef i aluminiumselskapet Sapa. Tidligere har han hatt en rekke lederstillinger i Elkem og Orkla. Svein Tore Holsether er født i 1972, oppvokst på Lillehammer og har Bachelor of Science i finans fra University of Utah. Svein Tore reiser i skrivende stund rundt i verden og besøker Yara sine kontorer. I den første tiden vil han konsentrere seg om å lære mer om selskapet og «forstå butikken», som han sier det. Han gleder seg til å ta fatt på de mange oppgaver som venter ham. I en tid med en rekke globale utfordringer ser Holsether fram til å bidra til å levere løsninger knyttet til fundamentale behov som matsikkerhet og bedre miljø.