januar 10, 2017

Underdog’n Marthe slo gutta

ved: Yara Norge

I 2016 har seks melkebønder konkurrert om å ta den største og beste grovfôravlinga. Både rådgivere og bønder er nå samlet på Yaras industripark, Herøy, der vinneren kåres. 

-Det var kult, men veldig overraskende, sier Marthe Bogstad fra Ullensaker i Akershus som vant Avlingskampen 2016. Marthe (26) var den yngste av de seks deltakerne, og hun hadde med seg Maren Holthe fra Norsk landbruksrådgiving Øst som rådgiver. 

-Alle deltakerne hadde fantastisk høye avlinger, konkluderer juryleder Lars Nesheim. – Dette viser at Maren er en veldig god rådgiver. Vi har prøvd en del nye tiltak som har fungert, blant annet delgjødsling, nøye vurdering av plantenes utvikling og tidlig slått, sier Marthe Bogstad, som legger til at hun har gått en god skole hos foreldrene. – Faren min har alltid vært opptatt av å ta gode avlinger og i nabolaget har vi en professor i silo, så jeg er nok litt bortskjemt, ler hun. En av de viktigste lærdommene hun trekker av konkurransen, er å gå ut og følge med i enga for å gjøre ting til riktig tid. 

Høyt avlingsnivå

Avlingsnivået var imponerende høyt hos alle deltakerne. I sum for tre slåtter (fire slåtter for én bruker) var middelavlingen 1180 FEM per dekar, med variasjon fra 1053 til 1217 fôrenheter. Forskjellen mellom de fire beste var bare 14 fôrenheter. Avlingsnivået var veldig mye høyere enn det ulike avlingsstatistikker viser. Hos Minsås, Trøndelag, utgjorde første slåtten bare 22 % av totalavlingen, hos Wennersberg, Østfold, var tilsvarende tall 32 %. De med høyest andel var Reinfjell, Nordland, med 46 % og Haaland, Rogaland, med 48 %. Dette gjenspeiler til en viss grad værforholdene. Også med hensyn til fôrkvalitet var det store forskjeller mellom deltakerne og mellom slåttene. Stort sett alle analysene viste god svovelforsyning, men på grunn av høyt innhold av nitrogen, var forholdet mellom nitrogen og svovel noe høyt i flere av prøvene. Også innholdet av kalium i fôret var vel høyt på to av brukene.


God kvalitet

For deltakerne var kvaliteten på fôrenhetskonsentrasjonen (FEm/kg ts) bedre enn landsgjennomsnittet. I første slått var fôrenhetskonsentrasjonen 0,91, 0,86 i andre slått og 0,89 i tredje slått i gjennomsnitt for de seks brukene (landsgjennomsnitt 0,82, 0,81, og 0,83). Proteininnholdet var i middel 17-18 % i alle tre slåttene (på landsbasis 15 % i første og andre slått, og 17 % i tredje slått).

Hvordan kåre en vinner

Juryen har brukt verktøyet NLR Surfôrtolken til å vurdere fôrkvaliteten. Juryen har også fulgt de oppgitte grenseverdiene for optimalt nivå av de ulike parametrene. Analyseresultat som var innenfor ønsket område fikk en positiv verdi i vurderingen, og analyseverdier som falt utenfor dette området ble ikke inkludert i ‘poenggivingen’. Parametere som tørrstoff, energi, protein, fiber, sukker og syrer betydde omtrent en tredjedel i vurderingen, innhold og balanse mellom mineraler sto for en tredjedel og avling av fôrenheter og protein utgjorde den siste tredjedelen. Juryen har bestått av Lars Nesheim, NIBIO/NLR, Anders Rognlien, Yara og Tor Lunnan, NIBIO.

Juryens begrunnelse

"Marthe Bogstad har klart å oppnå et veldig høyt avlingsnivå med god kvalitet. Første slått utgjorde omtrent en tredjedel av totalavlinga. Avlingsnivået var omtrent likt det som Haaland, Wennersberg og Minsås oppnådde. Etter vurdering av alle parameterne var fôrkvaliteten hos Bogstad stort sett bedre enn hos de andre kandidatene, med noen få unntak. Tørrstoffinnholdet i de tre slåttene lå mellom 28 og 33 %, noe som er godt innenfor ønskelig nivå. Første slått var tatt tidlig, med et høyt innhold av energi og protein, men noe lavt sukkerinnhold. I de to andre slåttene var energiinnholdet middels, men de fleste andre parametere viste god kvalitet. Innholdet av kalium var høyere enn ønskelig, særlig i første og tredje slått. Og det førte til for høye verdier av forholdet mellom kalium og summen av kalsium og magnesium, selv om nivået av kalsium og magnesium var tilfredsstillende i alle tre slåtter. Driftsopplegget som Marthe Bogstad og rådgiver Maren Holthe har valgt førte til en imponerende stor produksjon av surfôr med god kvalitet". Juryen begrunner kun sitt valg av vinneren og de andre fem deltakerne blir ikke rangert innbyrdes.

Se vinneren ta første slåtten her