7 nov

Zerokonferansen

Zerokonferansen er Norges viktigste klimakonferanse og Yara ønsker å delta aktivt på denne konferansen og inngår derfor et treårig partnerskap.

Det gjør vi fordi vi tror at ingen enkeltperson, ingen organisasjon, ingen privat aktør eller regjering kan klare å løse klimautfordringen alene. Vi må stå sammen. Samarbeid på tvers av privat, offentlig og organisasjonsliv er nøkkelen til å finne ideene, tenke ute løsningene og iverksette initiativene som verden trenger. Les mer her: Zerokonferansen

Filipstadveien 3, Oslo
Adresse:

Skur 13, Filipstadveien 3, Oslo

Dato: onsdag 7. november 2018 - torsdag 8. november 2018
Tid: Hele dagen