YaraVita® Gramitrel® – Gi høstkornet en god start

Det har vært en sen vår, men nå er det endelig tegn til at vinteren er over. Høstkornet ser ut til å ha klart overvintringen bra, men det er variasjoner og vi hører om noe utvintring en del steder. For å gi høstkornet en god start kan det være aktuelt å bladgjødsle med et YaraVita®- produkt som inneholder mangan. Et typisk tegn på manganmangel er at man ser grønne striper i åkeren der jorda er mer kompakt.

YaraVita® Gramitrel® kan brukes forebyggende mot manganmangel, og inneholder i tillegg til mangan, også sink, kobber og magnesium, næringsstoffer man ofte finner at mangler i korn. Full dose er 300 ml/daa, men det kan være aktuelt å dele opp denne i f.eks. 200 ml/daa + 100 ml/daa. Det anbefales å forebygge mangler heller enn å forsøke og kurere etter at skade er skjedd. YaraVita Gramitrel kan blandes med de fleste plantevernmidler, men det er alltid viktig å følge rådene på etiketten og sjekke blandetabellene eller appen Tankmix hvis man er i tvil.

YaraVita Gramitrel er balansert og har et tilpasset innhold, forutsatt at man behandler med riktig mengde og til riktig tid. Ved mer alvorlige mangler på et spesifikt næringsstoff, er YaraVita-produktet med dette konkrete næringsstoffet det riktige valget, som f.eks. YaraVita® Mantrac Pro® hvis man årlig har problemer med manganmangel.

Fosformangel i høsthvete kan oppstå etter en våt og kald vår. Tilførsel av YaraMila® Fullgjødsel® eller YaraVita Solatrel kan hjelpe plantene i gang.

 

Et annet alternativ er YaraVita® Solatrel® som har vist avlingsrespons i høsthvete ved tidlig behandling på våren ved busking. Under kalde forhold kan opptaket av bl.a. fosfor hemmes, og YaraVita Solatrel er det av bladgjødslingsproduktene som inneholder mest fosfor. Anbefalingen er 300-400 ml/daa i korn. Husk alltid å sjekke blandbarhet ved blanding med andre produkter. YaraVita Solatrel er en løsning med lav pH, og det er flere ugrasmidler man IKKE skal blande med Solatrel, bl.a. MCPA, mekoprop, Ariane S m.fl., så les blandetabellene nøye!

Et nyttig hjelpemiddel for å avdekke mikronæringsmangel i korn er Megalab™ bladprøver. Ta kontakt med din lokale NLR-rådgiver for hjelp til uttak og innsending.