YaraVita® bladgjødsling lønner seg over tid

YaraVita® bladgjødsling forebygger næringsmangler og bidrar til å ta ut avlingspotensialet i korn og potet.

 

YaraVita bladgjødsling er en effektiv måte å tilføre mikronæringsstoffer, siden det skal små mengder mikronæring til for å dekke plantenes behov. I korn er mangan og sink mikronæringsstoff man ofte finner mangel på, spesielt hvis man har høy pH eller et luftig såbed. Et typisk tegn på manganmangel er at man ser grønne kjørespor i åkeren – manganet er mer tilgjengelig der jorden er mer pakket. Et nyttig hjelpemiddel for å avdekke mikronæringsmangel i korn og potet er Megalab™ bladprøver. Ta kontakt med din lokale NLR-rådgiver for hjelp til uttak og innsending.

Et kulturspesifikt preparat som YaraVita Gramitrel er tilpasset behovet i korn, mens YaraVita Solatrel er tilpasset behovet i potet. Gramitrel forebygger mangel av mangan, sink, kobber og magnesium, og brukes forebyggende i korn, det vil si før man ser symptomer i åkeren. YaraVita Solatrel er spesielt tilpasset behovet i potet, og inneholder fosfor og mikronæringsstoffer som er viktige i potet.

Det er videre viktig å være klar over at YaraVita-produktene har ulik formulering. Gramitrel er en suspensjon, som har evnen til å «fôre» bladverket med næring over en lengre tidsperiode. Ulempen med suspensjoner er at de har kortere lagringsevne enn løsninger. Solatrel er en løsning, som har lang lagringsevne og virker raskt, men har ikke samme evne til fôre bladene med næring over lengre tid.

For å teste effekten av ulike bladgjødslingspreparater ble det lagt ut til sammen 8 felt i 2020-2022 i bygg og vårhvete. Feltene ble plassert på lokaliteter med høy pH der man kunne forvente mikronæringsmangel. Bladgjødsling med YaraVita ble utført i overgangen mellom busking og begynnende strekning.

Resultatene fra forsøkene viser at meravlingene for bruk av bladgjødsel varierer fra sted til sted og år til år, men det ble funnet positive avlingsutslag for de fleste bladgjødseltypene. YaraVita Gramitrel har i snitt av 8 feltforsøk gitt 5 % meravling. I og med at en gjødsling med Gramitrel koster ca 21,- per dekar, gir dette en avkastning på 5:1 i snitt.

Konklusjon

Forsøkene med YaraVita bladgjødsling i korn i 2020-2022 bekrefter at behandling med YaraVita virker når det er mikronæringsmangel, selv om næringsmangelen ikke alltid er synlig på plantene.

Anbefaling

I korn anbefaler vi 2-300 ml YaraVita Gramitrel ved busking til begynnende strekning for å forebygge mikronæringsmangel.

I potet anbefaler vi 1 l/daa YaraVita Solatrel ved begynnende knollansett for å fremme knollansettet, og 1 l/daa ved begynnende knolltilvekst for å fremme knollstørrelsen.

Husk alltid å sjekke blandetabeller før YaraVita-produkter blandes med andre produkter.

 

image1nvyr.png

*134 er ikke tatt med i sammendraget.