YaraMila® NPK 27-2-4 (3S)

Svært høye gasspriser i Europa har ført til begrenset tilgang på bl.a. YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) og SULFAN® 24-0-0 (6S). Yara Norge vil derfor i høst tilby en nitrogenrik NPK-gjødsel med svovel, som er lav på P og K.Hvor store mengder som blir tatt inn til norsk marked vil avhenge av hvilken tilgang vi får på OPTI-NS 27-0-0 (4S). Et annet godt alternativ til OPTI-NS 27-0-0 (4S) og SULFAN 24-0-0 (6S) er YaraMila® Fullgjødsel® 25-2-6. 

 

YaraMila NPK 27-2-4 (3S)

YaraMila NPK 27-2-4 (3S) er aktuell som alternativ til OPTI-NS 27-0-0 (4S) i kombinasjon med husdyrgjødsel i eng og beite, og som alternativ gjødseltype for delgjødsling i korn. Gjødseltypen inneholder ikke magnesium, kalsium og bor, og er derfor ikke en Fullgjødsel®. Yara anbefaler å bruke Fullgjødsel-typene som grunngjødsling i korn. Hvis NPK 27-2-4 (3S) allikevel benyttes som grunngjødsling i korn, bør man supplere med magnesium. Aktuelle gjødseltyper for å dekke magnesiumbehovet er Polysulphate™, samt bladgjødslingsproduktene YaraVita ® Magtrac® og YaraVita ® Gramitrel ®.

 

Produktinformasjon:

  • Produksjonssteder: Yara Porsgrunn og Yara Glomfjord
  • Kornform: Prillet (Porsgrunn) og granulert (Glomfjord)
  • Emballasje: 600 kg storsekk


I starten av sesongen ble NPK 27-2-4 (3S) produsert i Yara Porsgrunn (prillet), men på grunn av stort press på Yara sine fabrikker vil NPK 27-2-4 (3S) framover bli produsert i Yara Glomfjord (granulert). NPK 27-2-4 (3S) vil derfor finnes både som prillet og granulert vare.

Innhold

Yara Porsgrunn

NPK 27-2-4 (3S) Prillet

Yara Glomfjord

NPK 27-2-4 (3S) Granulert

Totalnitrogen

27.0 %

27.0 %

    Ammonium-N

15.2 %

15.2 %

    Nitrat-N

11.8 %

11.8 %

P-citratløselig

2,2 %

2,2 %

P-vannløselig

1,6 %

2,2 %

Kalium vannløselig

4.1 %

4.2 %

Svovel vannløselig

3,0 %

2,5 %