Yara N-Sensor® - presis gjødsling er viktigere enn noen gang

Behovet for nitrogen kan variere mye innenfor ett og samme skifte. Det betyr at en gjødslingspraksis der samme mengde nitrogen blir tilført over hele skiftet kan resultere i både over- og undergjødsling. Ved å bruke Yara N-Sensor® ved gjødsling, tar man hensyn til dette, og N-mengden tilpasses og optimaliseres mens man sprer gjødsla. Nå som kostnadene ved mineralgjødsel har økt, vil det bli enda viktigere å spre mineralgjødsla optimalt.


Med Yara N-Sensor® kan en rekke økonomiske og miljømessige fordeler oppnås:

  • Forbedret vekstpotensial over hele jordet
  • Redusert risiko for legde
  • Redusert N-tap til luft og vann
  • Jevnere modning og jevnere kvalitet på avlingen
  • Redusert tidsbruk og kostnader ved innhøstingen
  • Økt treskekapasitet
  • Redusert tørkebehov
  • Økt avling og fortjeneste


Hvordan fungerer Yara N-Sensor®?

Yara N-Sensor® beregner behovet for nitrogen på grunnlag av lysrefleksjonen som sensoren måler. I samme øyeblikk som N-behovet beregnes, gis instruksjoner til gjødselsprederen om mengden gjødsel som skal tildeles på det aktuelle stedet på skiftet. Måling, beregning og gjødsling skjer i en og samme arbeidsoperasjon, meter for meter. Yara sin programvare er et resultat av mer enn 20 års erfaring og forskningsaktivitet. Det skal være enkelt å komme i gang med å bruke Yara N-Sensor, og vi i Yara vil gjøre vårt beste for at du som bruker skal oppnå best mulig resultat.

Har du spørsmål om Yara N-Sensor® eller vil vite mer? Ta kontakt med Yara-agronom Jan-Eivind Kvam-Andersen (Mob: 93628669, e-post: jan-eivind.kvam-andersen@yara.com) eller en av våre distributører (Felleskjøpet Agri og Dataväxt).

Sjekk også ut kalkulatoren på Dataväxt sin hjemmeside, som gjør det enkelt å regne ut gevinsten av Yara N-Sensor.