Yara Fagmøte: Marked og agronomi 2023 (5. jan. 23)

Yara Norge inviterte rådgivere, distributører, forskere med flere til digitalt fagmøte 5. januar 2023. Her kan du se opptak av det digitale fagmøtet: "Marked og agronomi 2023".