Vekstforhold og vurderinger i korn

Tørt og relativt varmt vær på Østlandet, og motsatt i Midt-Norge er det generelle bildet. Hva betyr dette for avlingspotensialet og valg av tiltak i vår- og høstkorn? Store regionale og lokale variasjoner understreker nok en gang viktigheten av delt gjødsling for å kunne tilpasse til sesongen.

Publisert 1. juni 2023


Vi er nå inne i en periode av vekstsesongen som er viktig for å definere avlingspotensialet. Og oppgaven er å justere planlagt input etter behov, gjøre de riktige tiltakene som bygger opp og ivaretar avlingspotensialet. Været kan vi ikke styre, men avlingskomponentene påvirkes til ulik tid og det gir oss en buffer mot lave avlinger.

For vårkornet er spennet stort, fra åkere som sliter med å spire i noen av leirjordsområdene på Østlandet, til åkere som har fått en veldig fin start både på Østlandet og i Midt-Norge.

Vekstforholdene med nok nedbør og lav/moderat temperatur tilsier at det er mye bra avlingspotensial i Midt-Norge. Og det gjelder å benytte hele verktøykassa for å utnytte mulighetene. Bruk egen erfaring og rådgivere, samt beslutningsstøtteverktøy som Atfarm og N-Tester BT for å bestemme delgjødslingsbehov. Følg også med på eventuell utvasking, et godt hjelpemiddel er NIBIO sin «utvaskingskalkulator»: N-status i vekstsesongen.


 

Våronna ble en god del seinere enn hva vi har blitt vant til på Østlandet. En fare ved sein såing er for høy temperatur i buskingsfasen. Da går utviklingen raskt, buskingsperioden blir kort med få sideskudd og tynn åker som konsekvens. Forholdene er ikke optimale for vårkornet på Østlandet i skrivende stund, men store arealer har foreløpig ikke nådd buskingsfasen, så det er for tidlig å konkludere på hvordan dette blir. Utviklingsstadium og værprognoser er avgjørende i forhold til vurderinger av delgjødslingstidspunkt og -mengder.

Når det gjelder høstkornet på Østlandet ser vi både meget bra åkere og ganske dårlige. Høstkornet som har godt utviklet rotsystem har fortsatt tilgang på fuktighet, om enn i varierende grad avhengig av jordtype. Under varme forhold drives åkeren fram og åker som preges av tørkestress vil redusere antall skudd som føres fram til modning. Det er et betydelig nedbørsunderskudd på Østlandet nå, men det er lenge igjen av vekstsesongen. Får vi gunstigere værforhold om ikke alt for lenge kan mye av høstkornet fortsatt gi godt resultat. Det er ikke enkelt å bestemme gjødslingstiltak i en sånn situasjon. Det viktige er å gjødsle innen regn som forhåpentligvis kommer i tide. Det kan være rett å avvente gjødsling til man ser at det er en mulighet for regn i værprognosene. Nitrogenet tapes ikke om en gjødsler i en tørkeperiode, men avlingspotensialet og dermed gjødslingsbehovet reduseres om tørken vedvarer.

Standard anbefaling for gjødseltype ved delgjødsling til korn er YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S), i tillegg til nitrogen bidrar denne med en balansert mengde svovel og magnesium. Under tilnærmet normale forhold, som fortsatt er situasjonen hos mange, vil OPTI-NS 27-0-0 (4S) være et godt valg. Ved mer spesielle forhold har YaraLiva® Kalksalpeter™ noen fortrinn. Kalksalpeter løser seg lettere opp og nitrat-nitrogen, som plantene utnytter veldig raskt, er dominerende N-form. Dette gjør at Kalksalpeter er det mest effektive ved gulning etter vannmetning, til åker som av ulike årsaker sturer og trenger hjelp over ei kneik, samt ved tydelig tørke siden nattedogg er nok til at den løser seg opp. Men også Kalksalpeter behøver noen millimeter nedbør/vanning som kan sørge for transport ned til røttene.

Det er også kjent at bladgjødsling med YaraVita® Gramitrel® gjør plantene mer robuste mot ulike typer stress, inkludert tørke. Det man skal huske er at YaraVita-produkter har sin styrke knyttet til å forebygge ved å behandle tidlig, heller enn å kurere, og at disse produktene inneholder lite nitrogen. Derfor, til åkere som er preget av tørken, trenger nitrogen og behøver tiltak raskt, så er Kalksalpeter den beste medisinen, dette kan kombineres med en behandling med Gramitrel eller YaraVita® Croplift®.