Vær klar til våronna

Vinteren vil foreløpig ikke gi helt slipp i kornområdene. De siste ukene har det vært kalde netter og det kjølige været virker mange plasser å vare til litt ut i påsken. Men det er ingen grunn til å utsette planlegging og våronnforberedelser.

Publisert 7. april 2022


Denne sesongen er det ekstra viktig å prioritere gjødsel på områder som gir god respons og spare gjødsel på områder der det er grunnlag for å spare. Yara sine presisjonsverktøy, gode gjødslingsstrategier, velfungerende gjødselspredere og deg som en dyktig korndyrker gir det beste grunnlaget for et godt resultat.

Vårgjødsling til høstkorn

Første gjødsling utføres ved vekststart når forholdene er gode og det er kjørbart uten å ødelegge. Det er riktig å vente med gjødsling til vi er rimelig sikre på at vinteren har takket for seg og vekstene er i startgropa. Er forholdene ugunstige ved for tidlig vårgjødsling risikerer vi at nitrogen tapes, det er ikke bra verken for lommebok eller miljø.

Snø og is skal være borte fra hele jordet og det viktige er at gjødsla er tilgjengelig når veksten starter. Med temperaturer godt på minussiden og heller ikke høy dagtemperatur, så haster det egentlig ikke med vårgjødsling. Men med datoen vi skriver nå, vet vi at forholdene raskt kan endre seg. Derfor er det viktig å følge værprognosene tett og sørge for at gjødsla er på plass når den behøves.

Første gjødsling skal gi en god start og fremme et mest mulig optimalt antall aks, ikke for få og heller ikke for mange. Det er sluttresultatet som teller og vi har flere muligheter seinere ved delgjødsling til å tilpasse total N-mengde til åkerens behov.

Prinsippene og vurderingene for første gjødsling blir de samme for andre høstkornarter som høstbygg, høstrug og rughvete. Største forskjellen er utviklingsrytmen der særlig høstbygg og -rug utvikler raskt og behøver videre oppfølging tidligere enn høsthvete.

Strategi i vårkorn

Når det gjelder vårkornet så er vurderingene omkring grunngjødsling mer forutsigbare enn i høstkornet der man hver vår må gjøre tilstandsvurderinger. Vi vil bare minne om at en god start legger grunnlaget for et godt resultat, og anbefaler at det gis minst 8-9 kg N/daa i en Fullgjødsel® radgjødslet ved såing. For å oppnå god N-effektivitet er det viktig at behovet for andre viktige næringsstoff dekkes.

Med tilpassede delgjødslinger seinere, i mengde og tidspunkt, vil avlingspotensialet opprettholdes selv med en moderat grunngjødsling. Delgjødsling er enkelt å gjennomføre, likevel må det planlegges og gjødselsprederen må være i orden. Gjør nødvendige forberedelser i tide slik at det ikke ender opp med at delgjødslingsplanene ikke blir gjennomført.

Kanskje kan det i år være lurt med flere tildelinger i mindre porsjoner enn du normalt gjør, dette for å optimalisere ekstra presist til vekstforhold, avlingsutsikter og hva som blir kornprisen. Har man god logistikk og spredere med stor kapasitet kan delgjødsling skje på en veldig effektiv måte.