Valg av gjødseltype og mengde under tørre forhold

3. juni 2021

Mange lurer på valg av gjødslingstiltak når varmt og tørt vær dominerer, og plantene begynner å vise tørkestress. YaraLiva® Kalksalpeter™ behøver lite fuktighet for å løse seg opp og gi plantene tilgang til nitrogen, men YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) vil fortsatt likevel være et godt valg for mange.

Store deler av landet er nå inne i en tørr og varm periode, rett og slett det som kalles sommer. På Østlandet var det bra med fuktighet i jorda for bare ei uke siden, og selv om mange åkere er i en fase med stort vannbehov er det i hovedsak tilstrekkelig vanntilgang så langt. I Midt-Norge har det tørre været vart lenger og det haster mer med å få noe nedbør.

valg av gjødseltype

Hovedgjødseltypen ved delgjødsling til korn er YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S), i tillegg til nitrogen bidrar denne med en balansert mengde svovel og magnesium. Under tilnærmet normale forhold, som fortsatt er situasjonen hos mange, vil OPTI-NS 27-0-0 (4S) fungere godt.

Ved mer spesielle forhold har YaraLiva Kalksalpeter noen fortrinn. Kalksalpeter løser seg lettere opp og nitrat-nitrogen, som plantene utnytter veldig raskt, er dominerende N-form. Dette gjør at Kalksalpeter er det mest effektive ved gulning etter vannmetning, til åker som av ulike årsaker sturer og trenger hjelp over ei kneik, samt ved tydelig tørke siden nattedogg er nok til at den løser seg opp. Det er disse kriteriene som en må tenke gjennom på egen gård for å bestemme om en skal bruke Kalksalpeter i stedet for OPTI-NS 27-0-0 (4S).

Når det gjelder mengde gjødsel som bør brukes til korn nå, så er det ikke mulig å gi noe generelt råd. Avgjørende er åkerens avlingspotensial, hvor mye gjødsel er gitt så langt, eventuell utvasking, og hvor langt åkeren har kommet i utvikling. En fordel i korn er at gode forhold i en vekstfase vil kompensere for ugunstige forhold i en annen fase. Og selv i bygg som trenger næring tidlig, finner man likevel ofte god avlingsrespons for gjødsling helt fram til flaggbladutvikling og vel så det.

Det er også kjent at bladgjødsling med YaraVita® Gramitrel® gjør plantene mer robuste mot ulike typer stress, inkludert tørke. Det man skal huske er at YaraVita-produkter har sin styrke knyttet til å forebygge ved å behandle tidlig, heller enn å kurere, og at disse produktene inneholder lite nitrogen. Derfor, til åkere som er preget av tørken, trenger nitrogen og behøver tiltak raskt, så er Kalksalpeter den beste medisinen, eventuelt kan det kombineres med en behandling med Gramitrel eller YaraVita® Croplift®.