Uforskammet god start for Bredo vårbygg i Løten

Denne uka besøkte vi Morten Lunna på Balke i Løten. Bakgrunnen for besøket var å diskutere vekststatus og videre oppfølging av en byggåker. Sorten er Bredo, 6-radsbygg, og åkeren som var sådd 26.-27. april hadde kommet fantastisk flott i gang.

Publisert 25. mai 2022

 

Forutsetningene er bra på dette jordet, med god P- og K-status og pH på 6,7-6,9. Kort oppsummert; ei jord i veldig god hevd. Grunngjødsling var 4,5 kg pr. dekar med OPTI-START™ 12-23-0 (0,5 kg N/daa og 1 kg P/daa) og 26 kg YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) pr. dekar (tilsvarende 7 kg N/daa). I tillegg var det tilført ca. 1 tonn med tørr hønsegjødsel pr. dekar. I følge normtall har grøden da fått 12-13 kg N pr. dekar som grunngjødsling. Det har kommet knappe 20 mm nedbør siden såing, og det er fortsatt god råme i bakken.

 

Måling med håndholdt N-Sensor estimerte et N-opptak fra 2,5-4 kg N pr. dekar i den overjordiske plantemassen, noe som både er imponerende og litt overraskende med tanke på at byggåkeren kun er på vekststadium 23 (busking). Vår vurdering er at plantene er i veldig god vekst og har bra tilgang på næring for øyeblikket. Men avlingspotensialet er meget høyt, og delgjødslingsbehovet må vurderes når åkeren begynner å strekke seg (vekststadium 30-32). Planen da er å måle N-behovet med N-Tester BT, som er kalibrert for vekststadium 32-37, og kjøre variabel tildeling av nitrogen i form av YaraBela OPTI-NS med hjelp av Yara N-Sensor®.

Ellers kunne vi se at ugraset også hadde fått en flying start, og vi observerte vassarve, meldestokk og tunrapp som mest framtredende. Ugrassprøyting med Ariane S er planlagt gjennomført denne uka.

Byggdyrkere som var mer forsiktige med grunngjødslinga, og som nå har godt etablert åker med høyt potensial bør ikke vente til begynnende strekning med delgjødsling. Dersom grunngjødslinga var ned mot 8-10 kg N pr. dekar anbefales delgjødsling til bygg i buskingsfasen.

Vi er nå endelig inne i en periode med etterlengtet nedbør på Østlandet. Mange har nå, i likhet med Morten Lunna, vårkorn-åkre som kan bli virkelig bra dersom de følges opp med riktige gjødslings- og planteverntiltak framover.