Strategier med nye OPTI-START 14-18-0 (4S)

Å gi plantene en god start på våren med startgjødsel er innarbeidet praksis, spesielt på kalde jordarter og i kulturer hvor en god startpakke med fosfor er viktig, som f.eks. vårkorn og potet. På grunn av en vanskelig forsyningssituasjon er OPTI-START™ 12-23-0 denne sesongen erstattet av OPTI-START™ 14-18-0 (4S).

Målet med startgjødsel er å tilføre noe fosfor og nitrogen nær frøet/knollen for å gi en rask etablering og en høyere avling. Fosfor er et næringsstoff som røttene selv må finne fram til , det er lite bevegelig i jord. Med startgjødsling sikrer man god etablering og unngår en midlertidig mangel som kan gi avlingstap. OPTI-START™ 14-18-0 (4S) er et godt alternativ til OPTI-START™ 12-23-0.  

For å tilføre 1 kg fosfor med OPTI-START™ 14-18-0 (4S) kreves 5,5 kg vare, altså må man øke mengden noe i forhold til OPTI-START™ 12-23-0 for å tilføre like mye fosfor. En fordel med OPTI-START™ 14-18-0 (4S) er at den også inneholder 4 % svovel. Siden startgjødsel plasseres sammen med såkornet/settepoteten kreves det at man har tilleggsutstyr til kombimaskin/setter.  

Eksempel på vårgjødsling i potet med YaraMila® Fullgjødsel® 12-4-18 mikro i kombinasjon med OPTI-START™ 14-18-0 (4S): 

imagemg9yp.png

 

Eksempel på vårgjødsling i korn med YaraMila® Fullgjødsel® 22-3-10 i kombinasjon med OPTI-START™ 14-18-0 (4S): 

imagegkg9.png