Sprederinnstilling ved bruk av sentrifugalspreder

Presis gjødsling er viktigere enn noen gang og da må gjødselsprederen fungere optimalt. Godt vedlikehold, riktig innstilling av gjødselsprederen og ikke minst samspillet mellom maskin og fører, er avgjørende for å sikre et godt resultat.

Publisert 31. mars 2022


Innstilling av spreder

Rådene for vedlikehold, innstilling og bruk må følges. Disse anbefalingene finner du i instruksjonsboka og i spredetabeller på sprederfabrikantenes hjemmesider. De mest brukte spredermodeller har tester med Yara sine gjødseltyper som grunnlag for sine veiledende spredetabeller. Oppdaterte versjoner av disse finnes på sprederprodusentenes nettsider.

Vær oppmerksom på at spredetabellene må ses på som veiledende. Dette fordi forholdene i praksis kan variere på grunn av:

 • Variasjon i gjødslas fysiske egenskaper
 • Sprederens tilstand
 • Terrengvariasjoner
 • Kjørehastighet
 • Luftfuktighet og vind

Selv om sprederen stilles inn etter tabellen, er det nødvendig å kontrollere resultatet. Yara Precise™ spredebakker kan brukes for å kontrollere spredebildet og være til hjelp for å finne riktig sprederinnstilling. Slike kan bestilles ved å ta kontakt med Yara Norge. En del lokale NLR-enheter har også tilgang på disse spredebakkene.

Selve spredejobben

I Gjødselaktuelt 1/2022 understreker rådgiver Jan Karstein Henriksen i NLR Agder følgende:
- Uansett alle moderne hjelpemidler, riktig bruk av sentrifugalspreder avhenger alltid av at grunninnstillingene på sprederen er i orden. Og han viser til følgende sjekkliste:

 1. Korrekt turtall på maskinen med kraftoverføringsaksel/hydraulisk drift.
 2. Riktig kjørehastighet på traktor.
 3. Likt lufttrykk i begge bakdekkene.
 4. Sjekk at spredevinger er i orden.
 5. Sprederen skal avvatres sideveis, følg instruksjonsbokas anbefaling for toppstaget.
 6. Sprederens høyde over bakken under spredning.
 7. Sjekk spredebildet før utkjøring av gjødsel.


Vi kan også supplere med følgende huskeliste fra Yara sin Gjødselhåndbok.

 • Bruk riktig kjøreavstand. GPS-styring er et godt hjelpemiddel.
 • Bruk kantsprederutstyr. Gjødsla skal havne på jordet og riktig gjødsling i randsona kan gi stor avlingsgevinst.
 • Ikke spre gjødsel i kraftig vind.
 • Kjør ikke for fort. Ujevnheter i terrenget gir større utslag ved høy fart. Ved høy fart øker også belastningen på spredetallerkene ettersom mer gjødsel skal ut pr. tidsenhet. Dette kan føre til ujevn spredning.

Husk at presis tildeling av gjødsla bidrar både til økte avlinger og reduserte kostnader. Godt utført spredejobb er derfor viktig både for avlinger, lommebok og miljøet.