Spederinnstillinger for YaraMila® NPK 27-2-4 (3S)

På grunn av usikkerhet sist høst knyttet til leveringsdyktighet på YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) til gjødselsesongen 2023, ble det besluttet å ta inn YaraMila® NPK 27-2-4 (3S) som et alternativ. YaraMila® NPK 27-2-4 (3S) er produsert både i Glomfjord (GLO) som granulert vare, og i Porsgrunn (POR) som prilla vare. Det er stor forskjell på fysiske egenskaper mellom prilla- og granulert vare, og det er viktig at du velger riktig type i tabellene.

Her finner du en guide til hvor og hvordan du finner sprederinnstillinger for YaraMila® NPK 27-2-4 (3S) hos de forskjellige sprederfabrikantene.

Granulert vare produsert i Glomfjord er merket granulert og med kode GLO

 

Prilla vare produsert i Porsgrunn er merket GTH (Gjødsel Terminal Herøya)

 

Kverneland:

Følg instruksene i app’en. Velg riktig type (granulert eller prilla), vei 1 liter for å få korrekt vo-lumvekt og bruk risteboksen for finne partikkelfordelingen (vi anbefaler at du gjentar risteprø-ven 2-3 ganger og bruker et gjennomsnitt av den granulfordelingen du oppnår). Dette skrives inn i app’en sammen med ønsket mengde per dekar, spredebredde og kjørehastighet. Da skal du få opp forslag til innstilling av sprederen i app’en.

Amazone:

Her finner dere sprederinnstillingene under «YaraMila® Extra Grass (GLO)» eller «YaraMila® Extra Grass (POR)» i Amazone sin app for UK/Ireland:

blobid0.png

 

Amazone ZA M

Amazone ZA TS

Amazone ZA V


Rauch:

I Rauch sin app finnes tabeller både for granulert vare fra GLO og prilla vare fra POR.


Bogballe:

I Bogballe sitt system finner dere sprederinnstillinger for granulert vare fra GLO som «YaraMila® Extra Grass (GLO)» for UK/Ireland.

Det er ikke sprederinnstillinger for prilla YaraMila® NPK 27-2-4 (3S) fra Porsgrunn hos Bogballe. Her bør innstillingene for «YaraMila® STOCK BOOSTER S (25-5-5 + 5%SO3 + Na and Se)» for UK/Ireland kunne brukes. Denne prilla gjødseltypen fra Porsgrunn har omtrent identiske fysiske parameter som prilla YaraMila® NPK 27-3-4 (3S) fra Porsgrunn, og dere vil finne spredetabeller for prilla YaraMila® STOCK BOOSTER S publisert hos Bogballe.


Sulky:

Under finner dere PDF dokument med tabeller sprederinnstillingene for YaraMila® NPK 27-2-4 (3S) som «YaraMila® Extra Grass (GLO)» eller «YaraMila® Extra Grass (POR)» Sulky sin app for UK/Ireland:

Sulky DX 30+ Porsgrunn

Sulky X 50+ Porsgrunn

Sulky X 50+ Glomfjord


Bredal:

Bredal har ikke publisert sprederinnstillinger for denne varetypen.