Sørg for riktig innstilling av mineralgjødselsprederen

Med høye gjødselpriser er det ekstra viktig med riktig innstilling av mineralgjødselsprederen - da får du best mulig avkastning på innkjøpt mineralgjødsel. En grunnleggende forutsetning for å utnytte gjødsla best mulig er at varen spres jevnt i ønsket mengde over hele arbeidsbredden.

 

Spredetabeller er basert på tester utført under ideelle forhold i testhaller. Tabellene gir informasjon om hvordan sprederen stilles inn mest mulig optimalt slik at man oppnår en jevn spredning av ønsket mengde over hele spredebredden. Vær oppmerksom på at innstillinger varierer fra gjødseltype til gjødseltype, og mellom de forskjellige sprederfabrikantene sine modeller.

image4oo3.png

Illustrasjonen viser et optimalt spredebilde som resultat av korrekte innstilling av sprederen

 

Mineralgjødselsprederen

Dårlig spredning av gjødsla fører til at noen deler av skiftet får for mye gjødsel, mens andre deler av skiftet får for lite. Dette går både ut over avlingsmengde og kvalitet. Derfor må målsettingen være av spredningen utføres riktig hver gang. Dette kan oppnås ved å følge denne sjekklista:

 • Sjekk sprederen for slitasje og skift ut slitte deler i forkant av hver sesong.
 • Følg instruksjonsboka sine vedlikeholdsråd.
 • Finn riktig spredetabell for den mineralgjødsla du skal spre. Dette finner du i spredefabrikantens app, på nettet eller i sprederens instruksjonsbok.
 • Følg med for å unngå at innstillingene endrer seg under arbeidets gang
 • Det lønner seg å dokumentere og lagre alle vedlikeholds- og kalibreringsdata.
 • Rengjør sprederen nøye for å unngå rust.
 • Gå over og sjekk for slitasje og skader når sprederen er nyvaska etter utført jobb.

 

Innstilling av mineralgjødselsprederen

Riktig innstilling av mineralgjødselsprederen avhenger av hvilken gjødseltype du skal spre. Granulert eller prillet gjødsel, kornstørrelsesfordeling, volumvekt og flow-rate er eksempler på parametere du må ta hensyn til for å finne riktig innstilling. Yara sine gjødseltyper i norsk marked produseres på flere forskjellige fabrikker i Europa. Det er viktig å være oppmerksom på at innstilling av gjødselsprederen kan avhenge av hvor mineralgjødsla er produsert. Alle fabrikkene lever opp til våre høye kvalitetskrav, men gjødslas fysiske egenskaper kan variere fra fabrikk til fabrikk. Når du skal velge spredetabell for en av Yara sine gjødseltyper skal du derfor være oppmerksom på hvilken fabrikk gjødsla er fra. På sekken er det en kode på tre bokstaver som forteller hvor gjødsla er produsert.

I tabellen nedenfor finner du en oversikt over koder på fabrikker som leverer til norsk marked:

Fabrikk-kode Produksjonssted
POR Yara Porsgrunn, Norge
GLO Yara Glomfjord, Norge
ROS Yara Rostock, Tyskland
SLI Yara Siilinjärvi, Finland
UKI Yara Uusikauponki, Finland

 

Tips ved innstilling:

 • Les instruksjonsboka.
 • Finn riktig spredetabell for den aktuelle gjødsla (husk å ta hensyn til produksjonssted når du velger spredetabell) enten i app, på nettet eller i instruksjonsboka.
 • Husk at granulert og prillet gjødsel har forskjellige fysiske spredeegenskaper, velg riktig type.

 

Spredearbeidet:

 • Sørg for å holde riktig arbeidsbredde.
 • Bruk kantspredeutstyr riktig.
 • Unngå å spre gjødsla i kraftig vind og i regnvær. Vind forstyrrer spredebildet og mineralgjødsla er hygroskopisk og trekker til seg vann.
 • Hold jevn framdriftshastighet og ikke kjør for fort. Humping og risting påvirker spredebildet og gir økt slitasje både på sjåfør og på utstyret.
 • Sjekk sprederesultatet fortløpende. F.eks. kan spredetallerkenes høyde over bakken variere om sprederen er full eller tom, noe som igjen vil påvirke spredebildet.
 • Les mer i sprederens manual om ting du må huske på!

Lykke til med spredningen!