Snart tid for bladgjødsling i potet

Bladgjødsling er en effektiv måte for å tilføre næring til potetplanta. I Yara sitt bladgjødselsortiment finner vi flere bladgjødselprodukter som er aktuelle i potet.

Publisert 22. juni 2022


YaraVita® Solatrel® er spesielt tilpasset potet og har vist gode resultater i norske forsøk, men også YaraVita® Mantrac Pro®, YaraVita® Zintrac®, YaraVita® Magtrac® og nykommeren YaraVita® Biotrac™ er aktuelle.

Etter spiring kan det oppstå mikronæringsmangel i potet, spesielt hvis man har luftig jord og/eller høy pH. Da er det aktuelt å bladgjødsle med YaraVita Zintrac og YaraVita Mantrac Pro forebyggende. Til hjelp for å avgjøre om man har mikronæringsmangel kan man sende inn bladstilkprøver. Yara har en tjeneste som heter Megalab som utfører bladstilkanalyser, og gir en oversikt over hvilke næringsmangler som er i åkeren. Ta kontakt med din lokale NLR- enhet for mer informasjon.


YaraVita Solatrel er et bladgjødselpreparat som inneholder mye fosfor og er som nevnt spesielt tilpasset behovet i potet. YaraVita Solatrel inneholder de viktigste mikronæringsstoffene som mangan og sink, men også makronæringsstoffer som fosfor, magnesium, kalium og kalsium. Vi anbefaler inntil 1 l/daa i knolldanningsfasen for å stimulere til bedre knollansett, og inntil 1 l/daa i knolltilvekstfasen for å stimulere til større knoller.

Nykommeren innen bladgjødselsortimentet er YaraVita Biotrac. Dette er en flytende biostimulant for bladgjødsling der hensikten er å forebygge stress. YaraVita Biotrac består av et tangekstrakt fra grisetang, og er tilsatt mikronæringsstoffene sink og bor. Den er utviklet for å redusere effekten av abiotisk stress, (som f.eks. tørke, kalde vekstforhold mm.) og hjelper plantene gjennom perioder med rask vekst, stimulerer til blomstring, fruktutvikling og forbedrer avling og kvalitet. I Norge har YaraVita Biotrac vært med i en forsøksserie i potet som NLR har gjennomført i 2021. Normal dose er 200-300 ml/daa og kan gjentas etter 10-14 dager etter behov.

Som med de andre YaraVita produktene kan Biotrac tankblandes med de fleste plantevernmidler. Husk alltid før tankblanding å sjekke blandetabeller i forhandlernes håndbøker eller last ned appen TankmixIT. Her kan man også bestille en test kostnadsfritt, om man har en spesifikk tankblanding man ønsker å teste ut.