Øk proteininnholdet med YaraVita THIOTRAC

God tilgang på nitrogen og svovel er viktig for at hvete skal danne proteiner.

YaraVita Thiotrac er en bladgjødseltype som inneholder nitrogen og 100 % sulfatsvovel som er raskt tilgjengelig for plantene. Bladgjødsling med YaraVita Thiotrac er et supplement til fast mineralgjødsel for å øke proteininnholdet og kan brukes i hvete fram til melkemodningsstadiet. Vi anbefaler 500 ml/daa, gjerne i kombinasjon med sen soppbehandling i hvete. Thiotrac kan tankblandes med de fleste preparater, men husk allikevel å sjekke blandetabellen i forhandlernes plantevernkatalog, eller Yara sin TankmixIT app først. På www.tankmix.com kan man også få en oversikt over blandbare produkter, og her kan man også bestille en «brukers blanding» kostnadsfritt hvis den aktuelle blandingen ikke allerede er oppført (mengde oppgis i l/haa). Les mer om YaraVita Thiotrac her.

Høsthvete_Sem