Høstseminar: "Sikker mat i en usikker verden"

Norge og norsk landbruk er som alle andre land sterkt berørt av høye energikostnader, vekst i inflasjon og økende renter. De økte kostnadene brer seg som en tsunami gjennom samfunnet. Ikke minst har gårdbrukere opplevd kraftige prisøkninger på viktige innsatsfaktorer som diesel, mineralgjødsel og strøm. Se lenke til opptak av foredragene lenger ned i artikkelen.

Lars Røsæg, EVP-Corporate Development & Deputy CEO i Yara, innledet seminaret med foredraget "Secure food in an insecure world". 

 

Norge trenger en realitetssjekk på hvor godt rustet vi er til å takle forstyrrelser i verdikjedene. Blant annet må vi i større grad enn tidligere analysere hvor godt forberedt vi er dersom viktige innsatsfaktorer i matproduksjonen ikke er like tilgjengelig som vi har vært vant til de siste tiårene.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim holdt foredraget "Food security in developing countries". 

 

Det var naturlig å sette søkelys på disse utfordringene på årets Høstseminar der overskriften var «Sikker mat i en usikker verden». En rekke foredragsholdere, både fra inn- og utland, beskrev fra sitt ståsted utfordringene verden står ovenfor. På agendaen var viktige temaer som matsikkerhet i utviklingsland, miljøkrav til europeiske bønder, inflasjonens effekt på verdens matproduksjon og ikke minst kompleksiteten i hvordan varer flyttes rundt i verden.

Yara's Lars Røsæg og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim svarte på spørsmål fra salen. 

 

Dyktige fagfolk evnet å skape en dynamikk som bandt kompliserte temaer sammen på en interessant måte. Har du lyst til å høre utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, Generaldirektør for EUs landbruk og distriktspolitikk Wolfgang Burtscher, FAOs direktør Josef Schmidhuber, samt mange andre dyktige foredragsholdere, så finner du lenke til foredragene her.

FAOs direktør Josef Schmidhuber

 

Wolfgang Burtscher (f.v.), Sverre Alvik, ordstyrer Laila Bokhari og Josef Schmidhuber