Slik lagrer du mineralgjødsel

Ved å lagre gjødselsekkene riktig kan du hindre ulykker, samtidig som gjødselkvaliteten bevares. Vi har laget en oversikt over det du bør huske på når du skal lagre mineralgjødsel - både innendørs og utendørs.


Før du mottar gjødsla må du gjøre klar en godt egnet lagerplass, og beskjed til transportør om hvor gjødsla skal plasseres. Det beste er å lagre gjødsla inne. Både ved inne- og utelagring må underlaget være godt drenert og fritt for skarpe steiner og gjenstander. 
 

Slik lagrer du gjødsel innendørs:  

 • Lagring inne er best ettersom sekkene da ikke blir utsatt for fuktighet, sol eller vind.  
 • Gulvet bør være godt drenert og fritt for skarpe steiner og gjenstander. 
 • Lageret bør helst være en frittstående bygning, bygget av et ikke lett antennelig materiale (mur, stål). 
 • Alle bygninger bør ha god ventilering for å få ut varme og eventuell røyk og gasser ved brann eller dekomponering. 
 • Ikke lag stablene med sekker for høye. Høye stabler kan bli ustabile og i verste fall kollapse. Begrens størrelsen på stablene til to, innendørs på flatt gulv kan tre storsekker i høyden være forsvarlig 
 • Sett gjødsla minst én meter fra vegger og takkonstruksjoner (bjelker etc.). 
 • Gjødsla skal være lagret med god avstand fra kjemikalier, olje, plantevernmidler eller brennbare materialer (som tre, sagflis, tomemballasje, plast, kraftfôr, høy og halm). 
 • Det best er om man klarer å holde 10 meter avstand, men hvis ikke dette er mulig er 5 meter et minimumskrav. 
 • Gjødsla skal være lagret minst 50 m fra lagertank for drivstoff og brennbare væsker.
   

Slik lagrer du gjødsel utendørs:  

 • Finn en lun og skyggefull plass som du har under regelmessig, normalt oppsyn. 
 • Gjødsla skal lagres opp fra bakken, gjerne på et dobbelt lag av paller.  
 • Stable storsekkene i pyramideform, maks to i høyden, for å sikre en stabil stakk med lett tilgjengelighet og uten veltefare.  
 • Legg over presenning og dekk helt ned til pallene.  
 • Legg gjerne et lag paller under presenningen for å få luft mellom gjødselsekkene og presenning (les om sollys under).  
 • Presenningen strammes godt for å hindre vindslitasje på sekkene.  
 • Dersom du bruker dobbelt pallelag, unngå grus mellom pallene.  
 • Selv om småsekkene er av plast, skal de ikke lagres uten overdekking. For å få ut luft under pakking, blir det laget noen små hull i sekken. Her kan det også komme inn vann dersom sekkene blir liggende ute uten overdekking.