Sikker håndtering av mineralgjødsel og gjødselsekker

Våronna nærmer seg og vi vil minne om noen viktige forholdsregler ved håndtering av gjødsel.

 

Det må brukes klær og fottøy som gir tilstrekkelig vern ved håndtering av mineralgjødsel. Unngå direkte kontakt med hud og øyne. Les alltid etiketten på emballasjen, den inneholder viktig informasjon om mulige farer og hvordan man kan unngå å komme i risikosituasjoner. Når du håndterer storsekker er det noen regler du må følge:

  1. Ingen må stå under eller like ved lasten mens den løftes, flyttes på eller tømmes.
  2. Løftebevegelsen må være rolig og vertikal.
  3. Når sekkene har blitt løftet, fullfør flytteprosessen og ikke la dem henge i lufta.
  4. Utstyret som brukes for løfting av storsekk må ha avrundede kanter for å unngå at løftehempen blir skadet.
  5. Storsekkhempen må kunne gli langs tennene på løfteutstyret.
  6. Vær forsiktig når sekken sprettes, bruk fortrinnsvis en kniv med langt skaft. Bruk for eksempel Yara storsekkniv.

 

imagecmrmc.png
Bruk en kniv med langt skaft for å skjære åpen storsekken. Gå aldri under hengende last!

 

imageassnr.png
Storsekken tømmes ved å lage to innsnitt på 30-40 cm i kors midt under sekken.