Sesongstatus, mai 2021

Som vanlig store variasjoner i vær, føreforhold og framdrift for våronnarbeid rundt om i landet. Normalt tidlige områder i sør har hatt stabilt, tørt og kjølig vær, og en stor del av våronna ble unnagjort i april under laglige forhold.

Stort høstkornareal ble sådd under gode forhold i fjor høst, men det meste er sagt om vinterens utfordringer, og dessverre måtte store arealer vrakes. På den annen side er det også mange høstkornåkre som har klart seg bra.

I høstkorn er eventuell bladgjødsling med YaraVita neste gjødslingstiltak. Både avlingsregistreringer og andre observasjoner viste god effekt av YaraVita ifjor. 

Deretter er det tid for første delgjødsling i høstkornet, det skal skje i forkant av strekningsfasen (vekststadium 30-31) og er et viktig tiltak for å utnytte åkerens potensial. Vanlig anbefaling for gjødseltype ved delgjødsling er YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S), alternativt YaraBela® SULFAN® 24-0-0 (6S) der svovelbehovet er stort. Noen velger Fullgjødsel® for første delgjødsling, dette kan være av praktiske årsaker og/eller at det gir best næringsbalanse i forhold til jordas næringsstatus og forventet avling. YaraLiva® KALKSALPETER™ kan også være aktuell for å gi åkeren et sterkere og raskere løft dersom den sturer av en eller annen årsak, for eksempel tørke. Men Kalksalpeter inneholder ikke svovel og koster noe mer pr. kg N.

Når det gjelder anbefalinger for vårkorn og andre vekster så kommer vi tilbake til det i neste Nyhetsbrev.

Har du lyst til å prøve YaraVita Gramitrel?

Yara ønsker også i 2021 å gi deg som har Avansert eller Avansert+ servicepakke inntil 3 kanner med YaraVita Gramitrel. Se webinar om YaraVita bladgjødsling og lær mer om fordelene med YaraVita Gramitrel her:

Se webinar

Send en tilbakemelding til jan-eivind.kvam-andersen@yara.com om du ønsker å benytte deg av tilbudet og hvor du ønsker å hente ut kannene. Da får vi tatt kontakt med forhandleren i forkant, så du slipper å bli fakturert. Vi setter også pris på om du deler et bilde av åkeren du behandler til karoline.nordbo@yara.com og forteller hvorfor det trengs bladgjødsling akkurat her.

Trenger du en oppfriskning i grunnleggende innstillinger?

N-Sensor norge

Nylig holdt Knud Nissen et grunnkurs for nye N-Sensor brukere i Norge og Sverige. Det ble gjort opptak og webinaret kan sees her:

Se webinar

Gjødsling med Yara N-Sensor

I hovedsak bruker vi målstyrt gjødsling eller N-gjødsling til ordinær gjødsling. Begge varianter minner om hverandre og har samme innstillinger, men de skiller seg i hvordan de kalibreres.

Målstyrt gjødsling

Se video av hvordan man bruker målstyrt N-gjødsling

Med målstyrt gjødsling kommer man raskest i gang da kalibreringen skjer underveis i det man gjødsler. Kalibreringen vil fortsette å samle kalibreringsdata under hele oppdraget, og det betyr at kalibreringen blir sikrere og mer stabil jo lenger man kjører. Med målstyrt gjødsling bør man først kjøre vendeteigen, for å så nullstille kalibreringen før man gjødsler resten av åkeren.

N-gjødsling

Se video av hvordan man bruker N-gjødsling

Med N-gjødsling skal man først kalibrere sensoren på et referanseområde før man begynner å gjødsle. Det betyr at kalibreringen baseres på kalibreringsdata i det område i åkeren som man velger. Referanseområdet bør være representativt for åkeren. 

Lurer du på hva Biomasse-cutoff skal være?

Biomasse-cutoffen bestemmer når sensoren skal kutte ut gjødslingen. I Målstyrt gjødsling er dette en prosentverdi, mens det i N-gjødsling bestemmes til en SN-verdi. 

Jo høyere prosentverdi eller SN-verdi man bruker, desto striktere vil sensoren vurdere åkeren. Sensoren vil da kutte ut gjødslingen på et tidligere stadium enn om verdien er lavere. Et godt utgangspunkt er 50% i Målstyrt gjødsling. I sene utviklingsstadier, eller om det er dårlige flekker i åkeren kan det være aktuelt å sette verdien til 65-70%.

I N-gjødsling må man regne ut cutoff-verdien. Det gjør man ved å beregne prosentverdien av den gjennomsnittlige sensorverdien i referanseområdet. Hvis gjennomsnittlig sensorverdi er 120 kg N/ha, og man vil bruke 50% som cutoff-verdi er biomasse-cutoffen 60.

Et spørsmål vi har fått: Trenger man å få tilsendt nye lisenskoder om man installerer versjon 4.6 og allerede har fått tilsendt lisenskoder?

Svaret er nei, alle lisenskoder fra 4.1 og oppover fungerer på alle versjoner. Det er derfor ikke nødvendig å få tilsendt nye lisenskoder når man oppdaterer til versjon 4.6.

Har du behov for hjelp?

Ring Yara N-Sensor supportnummer: 400 02 294

Åpningstider for alle brukere: 09.00-15.00 (mars-juni).

Åpningstider for utvidet telefonsupport: 07.00-20.00 (mai-juni).