Rapport fra Borgeby Fältdager 2022

Etter en toårig pause på grunn av pandemien, kunne den velkjente landbruksmessa i Sør-Sverige, Borgeby Fältdager, endelig arrangeres igjen. Det var tydelig at bønder og andre landbruksinteresserte ivret etter å få oppdateringer om hva som rører seg i bransjen.

Publisert 7. juli 2022


De om lag 19 000 besøkende kunne se alt fra forsøksfelt i ulike vekster, til innovativ teknologi og nye maskiner. Yara stilte med egen stand, bestående av blant annet rådgivning rundt egne teknologiske verktøy og demonstrasjonsfelt for ulik gjødselstrategi i gras, korn og oljevekster. I tillegg var det svært stor interesse rundt den velkjente «Gropen», der man i år blant annet så på hvordan rotutvikling og overjordisk biomasse blir påvirket av ulik tilføring av P og K i forskjellige vekster.  

 

Årets tema i "Gropen" var en høyintensiv gård med balansert P og K-tilførsel og vedlikeholdskalk, en lavintensiv gård hvor det ble spart på P, K, og kalk, og en husdyrgård med innslag av mais og høstraps i tillegg til eng.

 

Hovedtemaet for årets messe var gras, og Yara hadde i den anledning anlagt demofelt hvor man viste forskjellen på ruter gjødslet med YaraBela® OPTI-NS 27-0-0 (4S) som gjorde det 41 % bedre enn urea på førsteslåtten, sammenlignet med YaraBela® OPTI-KAS 27-0-0 uten svovel som gjorde det 14 % bedre enn urea på førsteslåtten. Dette demonstrerer at riktig N-kilde og svovel har stor betydning for avlingene i gras. Rutene med YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) viste høyest N-opptak, og best gjenvekst etter 1. slått. 


 

På årets messe kunne man også se demonstrasjon av ulik gjødslingsstrategi i vår- og høstbygg, høstraps og sukkerbeter. Hensikten med dette forsøket var å se på effekten av ulik gjødslingsstrategi med hensyn på fosfor og kalium. Alle vekstene fikk tilstrekkelig med nitrogen, mens kun den ene halvdelen fikk tilfredsstilt behovet for fosfor og kalium. Det var merkbare forskjeller i feltene, spesielt i vårbygget, der man tydelig så forskjell i både plantetetthet og høyde. Dette viser hvordan balansert gjødsling med P og K gir det beste utgangspunktet for en høy avling av god kvalitet.

 

På Yara-standen var det etablert forsøksfelt hvor man kunne se forskjell på åker som hadde fått balansert P og K, og åker hvor man hadde spart på innsatsfaktorene. Spesielt vårbygget viste store forskjeller i busking og høyde, mellom lite P og K tilført, og balansert P og K tilført.

 

Mange nordmenn fant veien til Yara sin stand. To av de var Jan Erik Brotnow og sønnen Tor Aksel, som dro kjensel på sin egen traktor.

 

På Yara sin stand kunne man lære mer om traktormontert Yara N-Sensor, N-Tester BT og om Atfarm. Atfarm er et satelittverktøy som kan brukes for å få en oversikt over åkeren sin, og lage tildelingskart for variabel tildeling av nitrogen. Det var svært stor interesse rundt akkurat dette under årets messe, og mange bønder fikk hjelp til å opprette konto i Atfarm.

Andrea Sophie Olsen og Fredrik Sollerud, Yara Norge sine to sommerpraktikanter, var med på Borgeby for første gang, og det gav mersmak.


Fantastiske folk og strålende vær gjorde Borgeby Fältdager til en stor suksess. Takk til alle som besøkte Yara sin stand - håper vi sees igjen neste år!