Oppstart av Yara N-Sensor® for sesongen.

17. juni 2021

Yara Gjødselaktuelt besøkte Hans Stumberg i forbindelse med oppstart av Yara N-Sensor® for sesongen. Hans Stumberg dyrker korn i Nes på Romerike. Vekstene i år er ca. 600 daa med høsthvete, hvor 50-60 daa overvintret dårlig, mens resten er bra, og 1400 daa vårkorn, fordelt på 600 daa Rødhette bygg og 800 daa med Bjarne vårhvete. Da vi kom på besøk var det full fart på gården med oppsetting av plantørke med plass til 1000 m3 med korn, og i tillegg så har Hans bygd vaskehall for traktorene, og et oppvarmet rom der åkersprøyte og tresker kan stå varmt på vinteren. All oppvarming er basert på et flisfyringsanlegg, som også er tenkt brukt til tørking av korn og høy.

N-sensor på traktor

Yara N-Sensor kan brukes til å variere gjødslingen, men også til å variere dosering av soppbehandling og stråkorting.

Etter å ha lagt inn lisenskoder i Yara N-Sensoren så gikk vi gjennom hvordan sensoren, i tillegg til gjødsling, også kan brukes til å variere soppbehandling og stråkorting i kornet. Hans planlegger å gi en kraftigere dose der åkeren er mest frodig, og ved hjelp av Yara N-Sensor skal han nå tilpasse dosen til den faktiske situasjonen i åkeren i sanntid. Yara Gjødselaktuelt takker for at vi fikk komme, og etter endt sesong ser vi fram til å høre mer om erfaringene til Stumberg med variabel sprøyting.

Viser fram korntørka

Hans Stumberg viser fram den nye plantørka, som kan romme ca. 1000 m3 med korn.

Sprøyta og treskeren

Sprøyta og treskeren har mye elektronikk og med varme i gulvet er det mindre som kan gå galt. I bakgrunnen sees flishaugen.

Flisfyreanlegg virker bra

Flisfyringsanlegget har en effekt på ca. 500 kwh og skal brukes både til oppvarming og tørking