Økt interesse for jordhelse!

«Offensivt landbruk i grønne kommuner» er et jordhelseprosjekt i Rakkestad, Marker og Aremark kommune. Prosjektet har som formål å øke interessen for matjorda og jordhelsefremmende tiltak samt etablere et nettverk for bønder med interesse for jord. Mandag holdt de fagmøte i Rakkestad og våre «summer interns» Ida og Magnus var med for å lære.


På møtet var en det en enkel gjennomgang om noen av de viktigste prinsippene innen jord og jordhelse, samt forslag til hvordan man kan bedre sin jordhelse. Fangvekster, redusert jordbearbeiding og vekstskifte ble nevnt som de viktigste virkemidlene. Tiltak som forhindre jordpakking, spadeprøver og vente til jorda er lagelig ble også trukket fram som viktige.

Fokuset var også rettet til det å kjenne din egen jord. De om lag 40 deltakerne tok med seg spadene ut for å undersøke. Her ble det blant annet sett på jordstruktur, lukt og røtter i bygg, rughvete og havre åker.


Dette var et spennende arrangement med viktige diskusjoner og temaer. Det er tydelig at det er en voksende interesse i næringen knyttet til redusert jordbearbeiding og jordhelse.

Takk til Anna Katarina Berg (NLR), Lars Jørstad Nordby (Karbon Agro) og feltvertene Lars Magnus og Svein Iver Gjøby. Takk også til Rakkestad og Degernes Bondelag som serverte nydelig grillmat.