Nye priser på Fullgjødsel i norsk marked fra 2. juni

Prisen på Fullgjødsel fra Yara er satt opp med virkning fra 2. juni. Prisøkningen reflekterer endringer i internasjonale priser siden nyttår. Økt etterspørsel og priser på landbruksråvarer som mais, soya og hvete øker etterspørselen etter gjødsel og trekker prisene opp. Utviklingen har vært spesielt sterk internasjonalt siden nyttår og bidrar til en stor økning i gjødselprisene over hele verden.

Prilletårnet Norge

Prisoppgangen på Fullgjødsel som nå kommer i det norske markedet, er nødvendig for å sikre balansen i det norske gjødselmarkedet. Slik at bønder som fortsatt har behov for gjødsel til årets avlinger skal være sikret gjødsel. Normalt selges det svært lite Fullgjødsel i juni. Den norske gjødselbransjen har et felles ansvar for at det ikke oppstår hamstring av varer nå i juni.

Det skal også forhandles nye priser på Fullgjødsel for norsk marked i juni med virkning fra 1. juli.

Prisene på nitrogengjødsel forhandles hver måned med Yara, og de er endret månedlig siden nyttår. Prisene på nitrogengjødsel er tilnærmet uendret fra mai.