Null- og maksruter - hvorfor og hvordan?

Null- og maksruter gir deg nyttig informasjon for å optimalisere gjødslingen. En nullrute er en god måte å få innblikk i hvor mye nitrogen jorda bidrar med. I maksruten gjødsler man ekstra med nitrogen, f.eks. 4 kg N pr. dekar. Fargeforskjellen mellom maksruten og det omkringliggende skiftet viser om skiftet begynner å mangle nitrogen og er til hjelp for å vurdere delgjødslingstidspunktet.


Nullruter

Forgrøde, jordart, temperatur og fuktighet er typiske faktorer som påvirker den totale mengden N som mineraliseres i sesongen. Dette skjer gradvis, sakte i kjølig vær, raskere ved høyere temperatur. Målinger har vist at N-frigjøringen kan variere flere kilo pr. dekar mellom år og skifter, og også innen et skifte.

I høstkorn anlegges nullruter enkelt ved hjelp av en presenning og teltpinner. Legg presenningen over det utvalgte stedet før hver gjødsling, og fjern den etterpå uten å få gjødsel inn på ruten. Størrelsen bør være minimum 3x3 meter, men brukes den sammen med traktormontert N-Sensor, skal den være større.

I vårkorn må man slå av utmatingen av gjødsel på kombisåmaskinen på et lite areal. Ved delgjødsling gjør man på samme måte som i høstkorn, benytter presenning ved spredetidspunktet.

Selv uten måleverktøy gir nullrutene en pekepinn om jordas bidrag, vurder farge og høyde på åkeren, og sammenlign med åkeren rundt og andre nullruter på jordet.

 

Maksruter

En maksrute er en forsøksrute der man gir noe ekstra nitrogen. Rutene kan være 3 x 3 meter og det kan brukes for eksempel 4 kg N pr. dekar mer enn i åkeren rundt. Til et areal på 3 x 3 meter vil det da bli 130 gram YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S), alternativt 230 gram YaraLiva® Kalksalpeter™. Husk å markere ruten i hvert hjørne slik at du finner den igjen. Maksruten bør legges i et område av åkeren som har litt lavere frigjøring av nitrogen enn gjennomsnittet av skiftet. Bruk Atfarm som et hjelpemiddel til å finne et egnet sted.

Begynner åkeren å lysne rundt maksruten, indikerer det at åkeren rundt har brukt opp tilgjengelig nitrogen, og at det er tid for å gjødsle. Lysner åkeren uten at maksruten skiller seg ut, tyder det på at noe annet enn nitrogen mangler. Ved nytt gjødslingstidspunkt flyttes maksruten noen meter.

 

Null- og maksruter i eng

På samme måte som i korn, kan null – og maksruter gi verdifull informasjon i eng. Ved å legge ut en nullrute i gras kan man se hvordan enga hadde utviklet seg om ikke nitrogen hadde blitt tilført. En maksrute kan gi et innblikk i hvordan enga hadde utviklet seg om nitrogen ikke hadde vært begrensende. Man kan også underveis i mai ta en titt i rutene og se om man vurderte rett ved vårgjødslinga. Er kløverinnholdet som forventet? Hva med tettheten på enga? Har husdyrgjødsla levert så mye nitrogen som forventet? Tidlig i mai kan det fortsatt være aktuelt å supplere med mineralgjødsel ved behov. Ved å se på rutene før slått kan du gjøre en vurdering om du har truffet rett med gjødslinga, og bygge erfaringer til neste år.

Null- og maksruter er et av flere hjelpemidler for vurdering av gjødslingsbehov, og man må også huske at sunn fornuft og erfaring alltid hører med som en viktig del av beslutningsgrunnlaget.