N-Tester BT – Hvordan tolke svaret man får?

N-Tester, kombinert med kunnskap og vurdering av vekstforhold, er et godt hjelpemiddel for å bestemme N-gjødslingsbehov. Hva er viktig å tenke på når du måler, og hvordan skal anbefalingen fra N-Testeren tolkes?

Publisert 14. juni 2022

 

Gjødslingsrådet fra N-Tester BT skal brukes sammen med egen erfaring og kunnskap om situasjonen på ditt jorde for å bestemme N-gjødslingsbehovet.

For å ta i bruk N-Tester BT må man først laste ned Atfarm appen på mobiltelefonen. Registrer deg som bruker på Atfarm, og last inn skiftene slik at disse ligger tilgjengelig når du skal ut å måle med N-Tester BT. For å starte målingen, går du inn på det aktuelle skiftet i Atfarm-mobilappen, trykker «start måling» og følger instruksjonene på skjermen. Sterkt sollys kan påvirke målingen, det anbefales derfor at du står sånn at du skygger for bladet som måles.

For å få mest mulig riktig anbefaling med N-Tester BT, må du måle på representative blader. Et godt tips er å gå i et W mønster på skiftet.

 

blobid0.png

 

Etter å ha fått opp en anbefalt N-mengde med N-Testeren, vil vi minne om en viktig vurdering som må gjøres før du setter i gang med gjødsling. Det er å vurdere mengde nitrogen som fortsatt er i jorda etter tidligere gjødsling, men som plantene ennå ikke har rukket å ta opp. Har det f.eks. vært tørre forhold siden forrige gjødsling, kan det være betydelige mengder nitrogen som blir tilgjengelig for plantene når neste regnvær igjen har fuktet opp jorda.

Hvis N-Tester BT viser 0 i behov tyder det på at åkeren har god tilgang på næring ved måletidspunktet. Vi anbefaler likevel å følge opp med ny måling noen dager seinere, da åkeren fortsatt kan ha et behov frem i tid. Hvis du har anlagt en maksrute kan denne også være til hjelp for å vurdere tidspunkt for delgjødsling. Hvis maksruten er synlig, har åkeren rundt et behov for påfyll av nitrogen.

Anbefalingene fra N-Tester BT er basert på mange år med forskning og erfaring. Den er kalibrert for måling i høst- og vårhvete, bygg, havre og timotei frøeng. Åkeren skal være i normal, god vekst, og ikke ha mangler på andre næringsstoff, som f.eks. svovel. Videre skal ikke åkeren være synlig tørkestresset. Anbefalingen tar ikke hensyn til tettheten til bestandet, men tar utgangspunkt i et normalt bestand.

Åkeren må også være i riktig intervall for utviklingsstadium; I høsthvete (vekststadium 37-59, dvs. flaggbladutvikling til full aksskyting), i vårhvete er den kalibrert for vekststadium BBCH 45-59 (flaggbladskjede oppsvulmet til blomstring), i bygg og havre i vekststadium 32-37, (to leddknuter til begynnende flaggbladutvikling) og timotei frøeng i vekststadium 31-32 (en til to leddknuter). Måling skal skje på siste fullt utviklede blad. Hvis det øverste bladet er under utvikling, så skal du måle på det nest øverste.

N-Tester i kombinasjon med agronomisk kunnskap og sunn fornuft gir deg et godt grunnlag for riktig beslutning om N-gjødslingsbehov.

Les mer her: Yara N-Tester BT | Yara Norge