N-Tester BT – Framgangsmåte og tolkning av svaret

N-Tester, kombinert med kunnskap og vurdering av vekstforhold, er et godt hjelpemiddel for å bestemme N-gjødslingsbehov. Hva er viktig å tenke på når du måler, og hvordan skal anbefalingen fra N-Testeren tolkes?


 

Publisert 24. mai 2023

N-Tester BT er kalibrert for måling i høst- og vårhvete, bygg, havre, høstrug og timotei frøeng. Anbefalingene fra N-Tester BT er basert på mange år med forskning og erfaring. Åkeren skal være i normal, god vekst, og ikke ha mangler på andre næringsstoff, som f.eks. svovel. Videre skal ikke åkeren være synlig tørkestresset. Anbefalingen tar ikke hensyn til tettheten til bestandet, men tar utgangspunkt i et normalt bestand.

For å ta i bruk N-Tester BT må man først laste ned Atfarm appen på mobiltelefonen. Last inn skiftene med riktig vekst i Atfarm slik at disse ligger tilgjengelig når du skal ut å måle med N-Tester BT. For å starte målingen, går du inn på det aktuelle skiftet i Atfarm-mobilappen, trykker «start måling» og følger instruksjonene på skjermen. Sterkt sollys kan påvirke målingen, det anbefales derfor at du står sånn at du skygger for bladet som måles.

Ved måling må åkeren være i riktig intervall for utviklingsstadium:

  • Høsthvete, vekststadium 37-59
  • Vårhvete, vekststadium 45-59
  • Bygg, vekststadium 32-37
  • Havre, vekststadium 32-37 + stadium 45-55
  • Høstrug, vekststadium 32-45
  • Timotei frøeng, vekststadium 31-32

 

Stadium 31 = en leddknute kjennbar

Stadium 32 = to leddknuter kjennbare

Stadium 37 = flaggbladutvikling

Stadium 45 = flaggbladskjede oppsvulmet

Stadium 55 = aksskyting underveis

Stadium 59 = full aksskyting, men før blomstring

 

Måling skal skje på siste fullt utviklede blad. Hvis det øverste bladet er under utvikling, så skal du altså måle på det nest øverste. Gjødslingsrådet fra N-Tester BT skal brukes sammen med egen erfaring og kunnskap om situasjonen på ditt jorde for å bestemme N-gjødslingsbehovet.

For å få mest mulig riktig anbefaling med N-Tester BT, må du måle på representative blader. Et godt tips er å gå i et W-mønster på skiftet.

 

blobid1.png

 

Etter å ha fått opp en anbefalt N-mengde med N-Testeren, vil vi minne om en viktig vurdering før du setter i gang med gjødsling. Det er å vurdere mengde nitrogen som fortsatt er i jorda etter tidligere gjødsling, men som plantene ennå ikke har rukket å ta opp. Har det f.eks. vært tørre forhold siden forrige gjødsling, kan det være betydelige mengder nitrogen som blir tilgjengelig for plantene når neste regnvær igjen har fuktet opp jorda.

Hvis N-Tester BT viser 0 i behov tyder det på at åkeren har god tilgang på næring ved måletidspunktet. Vi anbefaler likevel å følge opp med ny måling noen dager seinere, da åkeren fortsatt kan ha et behov frem i tid. Hvis du har anlagt en maksrute kan denne også være til hjelp for å vurdere tidspunkt for delgjødsling. Hvis maksruten er synlig, indikerer det at åkeren rundt kan ha behov for påfyll av nitrogen.

N-Tester i kombinasjon med agronomisk kunnskap og sunn fornuft gir deg et godt grunnlag for riktig beslutning om N-gjødslingsbehov.

Les mer her: N-Tester BT | Yara Norge