N-målinger i bygg, uke 24

Resultater fra målinger med håndholdt N-sensor i bygg uke 24 2021

Annbjørg Øverli Kristoffersen, NIBIO, avd. Korn og Frøvekster, Apelsvoll

 

Det er gjennomført nye målinger med håndholdt N-sensor i gjødslingsforsøk med Thermus bygg. Målingene er gjennomført 15. - 16. juni. Mellom feltene er det stor spredning i utviklingstrinn, fra begynnende strekking og til skyting.

Delt gjødsling i bygg er mer og mer aktuelt. Nyere sorter har et høyt avlingspotensial, og det gjødsles derfor med større gjødselmengder enn tidligere. I tillegg ser vi hver vår/sommer episoder med kraftig regn og fare for nedvasking og utvasking, som tilsier at det er lurt å ikke gi alt nitrogenet på våren. Forsøksserien ser på forskjeller i å gjødsle med alt nitrogen på våren kontra dele opp nitrogenmengden ved å gi noe på våren og resten ved tidlig delgjødsling.

På våren er det gjødslet med nitrogentrinnene 8, 10, 12 og 16 kg N/daa. Flere av leddene som ble gjødslet med 8 kg N/daa på våren, fikk både startgjødsling og radgjødslet næring. Ved buskingsstadiet er det på leddene som fikk 8 kg N/daa på våren tilført enten 0, 4, 6 eller 8 kg N/daa.

 

N-sensormålinger og bilder av forsøksfeltene 

Sarpsborg

Felt_1_bilde.jpg

Felt_1_figur.png

Felt 1. Sarpsborg. Gjødslingsforsøket i Thermus bygg på Øsaker ble sådd 28. april, og delgjødslet 31. mai på buskingsstadiet (z 23). Nye målingene med håndholdt N-sensor er gjennomført 15. juni ved z 39, flaggbladet på vei ut. Det er kommet til sammen 25 mm nedbør etter delgjødsling. Både leddene som har fått all gjødsel på våren og leddene som er blitt delgjødslet, har økt N-opptaket siden forrige måling, med 1,2-1,7 kg N/daa. Ugjødsla ruter har tatt opp 2,2 kg N/daa i overjordisk biomasse. Foto: Øyvind Akselsen.

 

Romerike

Felt_2_bilde.jpg

Felt_2_figur.png

Felt 2. Romerike. Gjødslingsforsøket i Thermus bygg på Romerike ble sådd 30. april og delgjødslet den 10. juni. Da var plantene i starten på strekkingsperioden (z 23-30). Nye målinger med håndholdt N-sensor er gjennomført 15. juni, og plantene er i starten av strekkingsperioden. I forkant av målingene var det tørt, og det kan være med å forklare det lave N-opptaket fra forrige måling. I etterkant er det kommet 15-20 mm som vil bidra til større N-opptak i dagene fremover. Foto: Michael Aamold.

 

Vestfold

Felt_3_bilde.jpg

Felt_3_figur.png

Felt 3. Vestfold. Byggfeltet ble sådd 26. april og delgjødslet 4. juni på buskingsstadiet. Nye N-sensormålinger er gjennomført 15. juni og det er kommet 10 mm nedbør siden forrige måling. Plantene har kommet til flaggbladutvikling, og en ser nå økt opptak på leddene som har blitt delgjødslet. Foto: Tore Røisehagen Daarstadc

 

Østre Toten

Felt_4_bilde.jpg

Felt_4_figur.png

Felt 4. Østre Toten. Forsøksfeltet i Thermus på Apelsvoll ble anlagt 23. april og delgjødslet 31. mai når plantene var kommet til buskingsstadiet. Nye N-sensormålingene er gjennomført 16. juni, og plantene har allerede kommet til skyting. Feltet vannet med 25 mm vann siden forrige måling, og en ser et økt opptak på leddene som er delgjødslet. Foto: Annbjørg Øverli Kristoffersen

 

Forsøksserien inngår i NFR-prosjektet OptiKorn, og er finansiert av NFR, sammen med en rekke næringspartnere, blant annet Yara Norge. Forsøksserien gjennomføres som et samarbeid mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving Øst, Viken og Trøndelag.