Mye nedbør? Valg av gjødslingsstrategi

19-05-2021

På Østlandet har det kommet en god del nedbør den siste tida. Etter en lang tørr periode var dette gunstig for høstkornet, graset og for spiring av vårkornet. Mens det gir en uheldig forsinkelse for de som ikke er i mål med våronna. Hva betyr nedbøren for valg av gjødslingsstrategi?

Nedbør i Norge

Mye vårkorn ble sådd tidlig i laglig jord og dette har fått en god start. Men i de litt seinere områdene gjenstår fortsatt en god del våronnarbeid. Og store arealer behøver opptørking før det kan kjøres på jordene.

Sein såing betyr normalt en reduksjon i avlingspotensialet, avhengig av vær- og vekstforholdene framover. Reduseres avlingsforventningen, så reduseres også gjødselbehovet. Usikkerheten håndteres best med å legge opp til delt gjødsling. Ved sein kornsåing kan man gjødsle med 8-10 kg N/daa i en YaraMila® Fullgjødsel® tilpasset forutsetningene. Og deretter gi en delgjødsling ved busking/begynnende stråstrekning, der mengden tilpasses vær og vekst når åkeren kommer til disse vekststadiene.

Når det gjelder det kornet som er sådd, så viser også denne vekstsesongen fordelene med delt gjødsling. En av fordelene er at med en moderat gjødsling ved såing reduseres N-tapet dersom det blir mye regn rett etter såing. Med NIBIO sin kalkulator for N-status: «utvaskingskalkulatoren» kan du legge inn forutsetningene på dine skifter og få en pekepinn om eventuell nedvasking/utvasking. På lett jord i områder som har fått mye nedbør, viser kalkulatoren noe utvasking. Men vårkornet har fortsatt lavt N-behov, derfor tar det tid før N-mangel oppstår. Dette betyr at jordene kan få tid til å tørke opp før du kjører utpå med eventuell tilleggsgjødsling.

Man skal imidlertid være ekstra oppmerksom dersom det er gulning av åkeren på grunn av vannmetning og oksygenmangel. YaraLiva® Kalksalpeter™ er meget effektiv til å rette på dette ved å hjelpe sturende åker over kneika. For å få best mulig effekt av dette tiltaket, er det avgjørende å gjødsle så snart det er kjørbart igjen.

Mange undersøkelser viser stor avlingsrespons for tilleggsgjødsling når behovet er der. For å få oversikt over alt du trenger å vite om resultater og aktuelle gjødseltyper, les mer her.