Midt-Norge: Sola kom tilbake i "grevens tid"!

Sola er tilbake til glede for solhungrige åkere, dyr og mennesker i Midt-Norge. Etter den kalde og fuktige perioden siden midten av mai har en del åkere har fått tydelig gulning. Årsakssammen-hengen kan være sammensatt.


Publisert 15. juni 2023

Nedbørsmengdene har store lokale variasjoner fra drøye 30 mm på Skjetlein sør for Trondheim til 134 mm på Skogmo i Namdalen. Mest nedbør har kommet på Fosen og i Namdalen. En del åkere, særlig bygg, har fått tydelig gulning. Årsakssammenhengen kan være sammensatt, det kan f.eks. handle om surjordsproblematikk, strukturskader og effekter av jordarbeidinga i våronna.


Skal du sette inn tiltak eller ikke?

 • Nedbørsperioden fra 17. mai – 8. juni ga fra 33 mm på Skjetlein til 134 mm på Skogmo
  • Opplevd misfarging i vårkornet trenger ikke å skyldes drukning
  • Hvis du er usikker – søk hjelp for å få stilt diagnose!
 • Ugrasharving kan være riktig medisin. Hensikten er å bryte eventuell skorpe og gi økt oksygentilgang til røttene, i tillegg til ugraseffekten.

 • Mange har lagt opp til delt gjødsling i sin gjødslingsplan
  • Vurder avlingspotensial
  • Utvasking av nitrogen varierer, sjekk status med NIBIO sin «utvaskingskalkulator»: N-status i vekstsesongen
  • Ved gulning som skyldes vannmetning er gjødsling med 10-20 kg pr. dekar YaraLiva® Kalksalpeter™ ofte en effektiv vitaminpille
  • For planlagt delgjødsling til åker som ikke sturer og har mer «normale» vekstforhold er anbefalingen YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S).
 • Bladgjødsling med YaraVita® er effektivt og en billig forsikringspremie
  • Har du årvisse symptomer på f.eks. manganmangel, sprøyt forebyggende!
  • Det er alltid mye vanskeligere «å sparke liv i en åker som lider» enn «å bygge opp immunforsvar og motstandskraft» på forhånd!