Markvandring på Hurum

Torsdag 8. juni deltok Yara Norge på markvandring hos Jacob Volent og Manuela Reiner på Værby gård, på Hurum. Temaene for markvandringen var blant annet gjødslingsstrategier i en utfordrende tørkeperiode for korn, olje- og proteinvekster.

Jacob Volent


Publisert: 14. juni 2023


På Værby gård dyrker de regenerativt og har variert vekstskifte med ulike kornarter, gras, høstraps og åkerbønner. På gården produseres det også storfekjøtt.

Tørkesituasjonen på Østlandet skapte diskusjoner om delgjødsling med YaraLiva® Kalksalpeter™ fremfor YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S). YaraBela® OPTI-NS™ er standardanbefalingen for delgjødsling i korn, men under krevende forhold med lite nedbør har YaraLiva® Kalksalpeter™ noen fordeler. Kalksalpeter™ løser seg lettere opp og inneholder kun nitrat-nitrogen slik at plantene raskt får tak i næringen. Selv nattedugg vil kunne løse opp Kalksalpeter™, men det vil likevel være behov for noen millimeter med nedbør for å frakte nitrogenet til planterøttene. YaraBela® OPTI-NS™ har fordeler under mer «normale» forhold. Den inneholder i tillegg til nitrogen, både svovel og magnesium, som er viktige næringsstoffer for plantene.

 


Det var omkring 50 deltagere på markvandringen som ble arrangert av Værby gård og Hurum Mølle i samarbeid med Norgesfôr AS og NLR Østafjells. Yara takker arrangørene og feltvertene for en innholdsrik markvandring!