Markvandring i potet og korn i Sande

Den 31. mai var det markdag hos korn- og potetprodusent Ole Kind i Sande, som en del av en serie med markdager i Vestfold og Telemark. Temaer var plantevern og gjødslingstiltak.

Publisert 1. juni 2022


Det var godt oppmøte og det ble gitt en grundig gjennomgang av ulike planteverntiltak, og gjødslingstiltak i korn og potet. Arrangementet var et samarbeid mellom Norgesfôr Vestfoldmøllene, Strand Unikorn, Sande og Strømm Landbrukslag og Plantevernbua.

Jan-Eivind Kvam-Andersen, agronom i Yara Norge, gikk gjennom markedssituasjonen for gjødsel og aktuelle tiltak i åkeren fremover. I tillegg til at det er tid for riktig delgjødsling til kornet, ble det fokusert på YaraVita Gramitrel som et aktuelt tiltak i vårkorn. Behandling med fra 150 ml – inntil 300 ml/daa kan vurderes nå som vårkornet er i sen busking/begynnende strekning, dette for å forebygge mikronæringsmangel i korn. I potet er YaraVita Solatrel et aktuelt bladgjødslingsmiddel og her er anbefalingen inntil 1 l/daa for å forebygge fosformangel og stimulere til økt knollansett ved tidlig behandling eller økt knollstørrelse ved senere behandling. Ole Kind hadde også god erfaring med å ta ut petioleprøver for å sjekke næringsstatus i potet.

Les mer om YaraVita her.


Et nyttig verktøy som også ble nevnt på markdagen var Atfarm, som i år er kostnadsfritt, og som gir en oversikt over åkerens nitrogenopptak ved hjelp av satelittbilder, og som kan brukes til å variere gjødslingen etter behov. Se hva du kan oppnå ved å bruke Atfarm her

Norgesfôr har også tatt inn nullrutepresenninger fra Yara i sitt sortiment, og oppfordret flere til å ta i bruk dette verktøyet for å få en oversikt over nitrogenfrigjøringen fra jorda på eget skifte.

Til slutt fikk vi en demonstrasjon fra Ole Kind, av Soilmate sin oppfinnelse «Leveler» som er en sensor som viser om redskapen man bruker er innstilt riktig og i vater.

Yara takker arrangørene og feltvert for en innholdsrik markdag!