Markvandring i Orkdal og i Gauldal

Norgesfôr Orkla og NLR Trøndelag arrangerte flere markvandringer i Orkdal og Gauldal tidlig denne uka. Yara Norge var tilstede for å snakke om markedssituasjonen for gjødsel og for å gi gjødslingsråd i en viktig sesong.

 

Kornåkrene er jevnt over tette og fine, og har et potensial som ligger over et normalår. Dette gjelder både det som ble sådd i slutten av april og det som ble sådd etter 17. mai. Det ble observert overraskende lite soppangrep. Budskapet er imidlertid klart - god økning i kornpris og høyt potensial gjør at åkeren må stelles godt. Forebyggende soppbehandling blir viktig, og det er lurt å vurdere behovet for vekstregulering nøye. Nitrogenmengdene ved delgjødsling må tilpasses det ekstra potensialet som nå ligger i mange åkre.