Leveringssituasjonen i norsk marked

12. oktober 2021

Utviklingen i internasjonale gjødselmarkeder har de siste ukene vært dramatisk, og situasjonen er nå krevende og svært uforutsigbar. Spesielt utviklingen i september og begynnelsen av oktober med en stor prisutvikling i europeiske gasspriser, gjør det krevende å levere ønsket volum til ønsket tid i norsk marked. Yara Norge ser seg derfor nødt til å fordele volum og ta større kontroll over vareflyten i Norge de neste månedene.

Yara Norge ønsker samtidig å understreke at vi har ambisjon om å oppfylle våre forpliktelser hva gjelder avtalte volum til norsk marked inn mot våronna og sesongen 2022.

Storsekk