Svein Ivar Ånestad

Jeg (Svein Ivar Ånestad) og kona (Åse Marte) driver med korn og slaktegris på gården Olumstad, lengst nord i nye Tønsberg kommune. Vi kjøpte gården i 2017 etter å ha forpaktet den noen år. Vi er begge 33 år, Åse Marte har mastergrad i Husdyrvitenskap fra Ås, jeg har studert landbruksteknikk på Blæstad og økonomi på Ås. Ved siden av gårdsdriften jobber jeg som bygningsrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Vi har to barn, på 1 og 4 år.

Gården ligger inntil min hjemgård, Østre Bakke, som mine foreldre Torunn og Trygve Ånestad fortsatt driver. Vi driver kornproduksjonen sammen på totalt 750 mål, hvor 50 mål er leid.


Skifte: Høsthvete


Hva er det mest positive med bondeyrket?

At vi først og fremst jobber med naturen og at vi har mye frihet til å styre hverdagen.

Hva er mest utfordrende?

Det blir litt mindre ferie og fritid enn i de fleste andre bransjer.

Åse Marte, Inga Birgitte, Tor Iver og Svein Ivar
Åse Marte, Inga Birgitte, Tor Iver og Svein Ivar.
I bakgrunnen vises nytt korntørkebygg under oppføring.

Nøkkelinfo om gården og drifta: Arealer, vekster, husdyr? Hvilken vekst skal vi følge i «Minutt for minutt»?

Vi dyrker i hovedsak høst- og vårhvete, bygg, åkerbønner eller konserveserter og frøproduksjon av timotei. I år har vi 280 daa høsthvete og 150 daa timotei. Det er planlagt å så 180 daa vårhvete med frøgjenlegg. Resten blir åkerbønner eller bygg, avhengig av hvor tidlig vi får sådd. 

 Fra de to grisehusa produseres det ca 3000 tonn møkk, som vi kjører ut med slangeutstyr. Alle jordene ligger så nærme at vi rekker dem med tilførselslange. Noe av møkka kjører vi til naboer som driver økologisk.

 I årets minutt for minutt skal vi følge et av skiftene med høsthvete. Den ser ut til å ha overvintra greit, vi har vært heldige og hatt snødekke som har beskytta mot kulda i vinter. Jeg har planer om å anlegge nullruter med og uten husdyrgjødsel og kjøre to delgjødslinger med variabel tildeling etter atFarm styrefiler.

Hva er din favorittvekst å dyrke og hvorfor?

Av det vi dyrker synes jeg høsthvete mest moro. Den kan vi følge med på nesten hele året og når den overlever vinteren skal det mye til at den ikke gir de største avlingene.

 

Svein Ivar Ånestad forteller om sine planer for sesongen

Sesongen Minutt for Minutt er i gang. Vi følger tre dyktige bønder fra såing til høsting, og Svein Ivar Ånestad er en av dem. Her forteller han om sine planer for sesongen.