Anna Rathe

Født og oppvokst som odelsjente på Rathe i Melhus like sør for Trondheim. Vokst opp i drifta på gården, men med hovedansvar for ammekua siden 2006 og tok over gården i 2016. Driver i tett samarbeid og arbeidsfellesskap med kårbonden. Utdannet veterinær, studert i Oslo, ferdig med studiene i 2006. Jobber som veterinær og kirurg på Melhus Dyreklinikk, og er prosjektleder for planlegging og bygging av vårt nye dyresykehus. Eg er 40 år. 

Statusrapport 2.mai

Vi venter fortsatt utålmodig på lagelig jord for våronn.

Høsthveten gjødslet 2804, mengde 55 kg 22-3-10. Sprøyta står klar på traktoren for en runde mot ugress, men nattetemperaturen er så lav at vi må avvente. Vi skal spre talle nå denne uka på stubbåkeren, også håper vi på litt fart i været til uka.


Skifte: Bygg

Hva er det mest positive med bondeyrket?

At man høster det man sår. Variasjon gjennom året. Et yrke som gir mening (matproduksjon, skjøtsel av ressurser). Et fantastisk måte å bo og leve og virke på.

Hva er mest utfordrende?

Man er meget bundet, først og fremst av husdyra men også av været. Det er også helt altomfattende på godt og vondt, ikke en jobb men en livsstil.

Nøkkelinfo om gården og drifta: Arealer, vekster, husdyr?

Rathe er i utgangspunktet en korngård. I hovedsak leirjord, mellomleire.
Eier 300 dekar, alt fulldyrket, ca 200 mål korn og 100 mål eng til slått og beite.
Leier 60 mål på en nabogård til grasproduksjon og diverse rundt omkring i bygdene til sommerbeite, alt er inngjerdet.

Ammeku av charolais i 30 år. Tallefjøs ferdig 2008. Nå er det ca 30 årlige kalvinger, har vært oppe i 50 på det meste. Full framforing.

Jeg dyrker høsthvete og bygg. Hvete for matkornproduksjon.
Høsten 2020 ble det sådd Kuban.
Våren 2021 sås Brage og Marigold. Om det blir tidlig nok vår forsøker vi med vårhvete. Det er ikke dyrket vårhvete på gården siden bestefar hadde storskala forsøk med forsøksringen på 70-tallet.

Berger halm på alt kornareal hjemme og hos naboer til for og talle.

Husdyrgjødsel kun som tørrgjødsel/talle. Spres i hovedsak på våren, litt om høsten. Pløyes ned.

Eng til to slåtter og delvis beite. Intensiv gjødsling og tidlig slått. Kunne klart 3 slåtter klimamessig, men ikke kapasitet.

Har gammeldags tørkeanlegg på låven, kaldluft. Lagringsplass til alt kornet per i dag. Leverer korn ca januar på lokalt mottak.

Bruker eget korn til kraftfor, valses på gårdsvalse.

Hva er din favorittvekst å dyrke og hvorfor?

Hvete. Et robust korn som svarer godt på innsats. Moro å dyrke matkorn.
Også moro å dyrke gras, tidlig slått med mye fortørk er perfekt.