Ivareta avlingspotensialet i enga etter slått

8. juni 2021

En ringerunde til erfarne NLR rådgivere 7. juni, avslører at mange bønder på Østlandet, i Rogaland og ytre strøk på Vestlandet melder om vellykket førsteslått så langt. Regnet i mai (ca. 100 mm) har gitt graset tilstrekkelig fuktighet til å opprettholde veksten i det fine juniværet, og på tross av tidlig slått meldes det om gode avlinger med perfekte innhøstingsforhold. Så i år blir det spennende å studere grovfôranalysene når disse er klare!

Gras

Husk gjødsling rett etter slått

Så snart som mulig etter førsteslått er det viktig å tilføre mineralgjødsel og husdyrgjødsel. Dette er spesielt viktig på næringsfattig jord, men også viktig der man har hentet ut en stor avling, og mye av gjødsla som er tilført fra våren er hentet ut i avlingen. I skrivende stund regner det godt rundt Oslofjorden, og det meldes om lavtrykk på vei inn på Vestlandet og i Trøndelag. Har man akkurat høstet graset haster det å få ut gjødsla før regnet kommer, slik at man sikrer god start for graset til 2. slåtten.

Yara sine gjødseltyper, både YaraMila® FULLGJØDSEL® og YaraBela® OPTI-NS 27-0-0 (4S) og SULFAN® 24-0-0 (6S), er ammoniumnitratbaserte. Det betyr minimal ammoniakkavdunsting etter spredning, selv under tørre forhold. En risikerer derfor lite ved å spre gjødsla så tidlig som mulig, selv uten utsikter for regn etter spredning. Når det gjelder blautgjødsel eller gylle, så tas nitrogenet best vare på ved utsikter til regn eller ved god innblanding av vann. Befinner du deg i et område med svært varmt og drivende vær anbefaler vi å vente med husdyrgjødsla, hvis dette er praktisk mulig, slik at man unngår store nitrogentap.

Vurder avlingspotensialet i enga

Når man skal bestemme gjødslingsnivå til neste slått, er det viktig å vurdere engas avlingspotensial. Er planen å høste to slåtter, og man har et avlingsnivå på 600 kg TS per dekar er det nok med 8 kg N. Men hvis man anslår årets avling til å bli på 1000 kg TS bør man legge seg på 12 kg N per dekar til 2. slåtten. Avlingsnivå er ikke helt enkelt å vurdere, men prøv å anslå hvordan avlingene har vært i forhold til det du har planlagt i gjødslingsplanen. Den videre utviklingen i vekstsesongen er sannsynligvis at også 2. slåtten tas tidligere enn normalt, og dette tilsier mulighet for en ekstra stor 3. slått. Kanskje blir det derfor aktuelt å gi på ekstra gjødsel utover gjødslingsplanen etter 2.slått denne sesongen for å utnytte potensialet? Befinner du deg i et tørkeutsatt område, og værmeldingen fremover varsler varmt, drivende vær, kan det også hende det er nødvendig å dempe avlingsforventningene til 2. slåtten og holde igjen litt på gjødselstyrken.

Tenk også gjennom om det er erfaringer så langt som tilsier endringer i gjødslingspraksis neste vekstsesong? I indre strøk på Vestlandet meldes det om lave avlinger i noen områder grunnet sen vårgjødsling under tørre forhold. Kanskje er tidligere gjødsling et enkelt tiltak man kan vurdere neste år? Synes du det er skummelt å kjøre ut all mineralgjødsel tidlig, kan du eventuelt vurdere å dele denne opp i 2 omganger. Slik at du gir 50 % tidlig, og kommer igjen med resten av mineralgjødsla ca. 2 uker senere. Dette er spesielt interessant ved høye avlingsnivåer, der man bruker store mengder nitrogen til vårgjødslingen.

Vær klar over at graset har betydelig evne til å kompensere en skuffende 1. slått gjennom vekstsesongen, spesielt hvis 1. slåtten er tatt tidlig slik den er i år. Hvis 1. slåtten ble dårlig, er det derfor ingen grunn til å resignere. Det er fremdeles mye igjen av vekstsesongen, og graset har ofte gode muligheter til å kompensere en skuffende 1. slått, med høye avlinger i 2. og 3. slåtten. I en slik situasjon er det antagelig en del næring igjen i bakken etter 1. slått, men vi vil anbefale å gjødsle som planlagt ut fra gjødslingsplanen, slik at restmengder etter vårgjødslingen booster avlingsnivået utover sommeren.