Hvorfor er gjødselprisene så høye nå?

Gjødselprisene har steget mye gjennom hele året, og er nå på et nivå vi aldri har hatt tidligere i norsk marked. Det er to store drivkrefter som ligger bak; høy etterspørsel etter mat/landbruksråvarer og svært høye energipriser.

Produksjon av gjødsel er svært energikrevende. Gjennom høsten er det et stort behov for energi som gass og kull i Europa og Asia, som har drevet prisene voldsomt opp internasjonalt. I tillegg har verdens største eksportør av gjødsel, Kina, stanset all eksport. Tilsvarende har også andre store eksportører lagt restriksjoner på eksport. Hør Yaras analytiker Dag Tore Mo forklare situasjonen på høstseminaret som ble avholdt i regi av AgriAnalyse, NHO Mat og Drikke og Yara Norge den 11. november.