Hvete på alt og ny Yara N-Sensor®

Johan Børresen i Trøgstad har foran denne sesongen investert i Yara N-Sensor. Nylig besøkte vi Børresen for klargjøring og igangkjøring av hans nyinvestering. Trøgstad-bonden dyrker 2600 dekar korn, og denne sesongen har han hvete på alt.

Publisert 11. mai 2022


«Jeg tok over gården i 2008, men dette er første gang jeg har hvete på alt kornarealet. Med den spesielle situasjonen i verden, bestemte jeg meg rett og slett for å gi mitt bidrag til norsk matkornforsyning i år. Det er viktig at vi dyrker det som det er behov for», mener Børresen.

Høsthveten er sorten Kuban og Johan sådde 2200 dekar som etablerte seg bra sist høst. Overvintringen ble noe varierende, og de dårligste områdene, til sammen 150 dekar, ble tilsådd med en tidlig vårhvetesort denne våren. I tillegg har han sådd 400 dekar med Seniorita, vårhvete.

Både vår- og høsthvete ble grunngjødslet med 10 kg N/daa i YaraMila® Fullgjødsel® i vår. Høsthveten har fått ei første delgjødsling med 3 kg N/daa i YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S). Det er krevende vurderinger omkring strategier denne sesongen, gjødselkostnadene er høye, hva blir kornprisen og det har vært langvarig tørke. «Heldigvis fikk jeg gjødslet høsthveten før regnet i begynnelsen av april, og nedbør nå vil være ekstremt kjærkomment», smiler Børresen i det ei byge endelig kommer til gards.


På leirjorda i Trøgstad er det høstkorn som gjelder, det gir normalt gode avlinger så lenge overvintringa er bra. Men det er betydelige jordvariasjoner og dermed varierende gjødslingsbehov innafor skiftene. «Forutsetningene gjør meg trygg på at Yara N-Sensor er en riktig investering. Ved å prioritere gjødsel der responsen er god og spare gjødsel der det er mulig, satser jeg på å optimalisere avlingene og redusere legda framover», forklarer Børresen.

I tillegg gir Atfarm nyttig informasjon for å komme fram til best mulig beslutninger og det ble gjennomgått hvordan man laster opp skiftene i Atfarm fra MyJohnDeere, samt hvordan man bruker N-Tester BT sammen med Atfarm-appen.


Oppsettet av N-Sensoren og testkjøringen, sammen med Yara-agronom Jan-Eivind Kvam-Andersen, fungerte som det skulle. «Med varierende høsthvetebestand som i år ser du virkelig hvor stor variasjon det kan være i N-behov innafor det enkelte jordet. Jeg er positiv og har trua på at dette skal bli veldig presist og bra», avslutter Børresen, som i likhet med andre Østlandsbønder håper på en mer ustabil værtype framover.