Har trua i Nord-Gudbrandsdalen

Våren har vært preget av tørt vær og svært varierende temperaturer i Nord-Gudbrandsdalen. - Pr. 5. juni ligger vi ca. 40 døgngrader bak fjoråret, sier NLR-rådgiver Kjartan Foss i Lom, som videre antar at 20. april var første vekstdøgn. Varmesummen så langt er på 300 døgngrader i Lom sentrum.

 

NLR-rådgiver Kjartan Foss i Lom

 

Litt høy temperatur og det drivende været i buskingsfasen har bidratt til noe tynnere eng enn ønskelig. Det kan derfor være aktuelt å øke gjødslinga noe til andreslåtten for å stimulere til mer busking.

- Med varmt og drivande vær meldt framover ser vi at det går fort til bladfaksen er slåtteklar, sier Kjartan. Mye sol og vind gjør at det viktigste en kan drive med nå er vatning, for å hente igjen det en ligger bak fjoråret. Fordampinga kan fort være på 4-5 mm pr. dag.

- «Berre vår herre gjev oss sol, ska oss skaffe væte sjølve» er eitt gammelt ordtak som fortsatt gjelder i vårt tørre klima, sier Kjartan Foss, som absolutt har trua på en god grassesong.