Gras - hva nå?

Flere og flere bønder ser nå at graset svis bort i hetebølgen som brer seg over Sør-Norge. En bekymring på sikt er å sikre tilstrekkelig fôrmengde gjennom vintermånedene. Men nå er det også en mer akutt bekymring knyttet til tørke på beitene, fordi når graset kuttes/beites går plantene inn i en unntakstilstand, der gjenveksten er nesten lik null. Hva kan du gjøre?

Markvandring på Gaupen i begynnelsen av juni: Nutrifiber eng (strandsvingel og raigras), preget av dårlig overvintring og begynnende tørkeproblemer.  

 

Publisert 15. juni 2023

På kort sikt er det dessverre kun regn/vanning som kan avhjelpe situasjonen, og nå ser det ut til at det er muligheter for en del regn i dal/fjellbygder de neste dagene. Da er det svært viktig at gjødsel er kjørt ut slik at næringsstoffene kan vaskes ned i rotsonen. Kombinasjon av regn og næringstilgang kan gi en skikkelig vekstboost både på beiter og øvrige grasarealer i de indre områdene på Østlandet. Hvis man ser muligheten for regn i sitt område, er det viktig å få ut gjødsel før nedbøren kommer.

Når det gjelder utkjøring av husdyrmøkk bør man tenke nøye gjennom værforholdene før man bestemmer seg for gjødslingsstrategi til 2. slåtten. Er det varmt, drivende vær ved utkjøring risikerer man store nitrogentap, samt at møkka stivner som en hinne over gjenveksten. Skal man kjøre ut husdyrgjødsel under slike forhold forutsetter det tilsetning av store mengder vann, slik at gjødsla i størst mulig grad trekker ned i bakken. En annen strategi man bør vurdere er om man skal vente med husdyrmøkk til gjødsling for tredjeslått. I år blir det antagelig en tidlig 2. slått, og forhåpentligvis vil det etterhvert bli et annet vær, som kan legge grunnlag for en bra tredjeslått som kan utnytte husdyrgjødsel på en god måte.

 

 

Mange grasbønder frykter at tørkeåret 2018 er i ferd med å gjenta seg, men samtidig er det noen viktige forskjeller på dagens situasjon sammenlignet med 2018. Den gang begynte vannunderskuddet på det sentrale Østlandet allerede i mars, mens vi i år faktisk hadde brukbart med nedbør i mars og april sør for Lillehammer. Dette berget en OK førsteslått for mange, i motsetning til i 2018 da Østlandet hadde betydelig tørkeskade allerede i førsteslåtten. En annen viktig forskjell er at Sør-Vestlandet, Vestlandet og Trøndelag har hatt gode vekstbetingelser for gras i første del av sesongen. Det meldes om god førsteslått i disse områdene. Også i Rogaland meldes det nå om økende varmestress, men så langt har områdene i vest hatt god grasproduksjon. Det er særdeles viktig at de som har mulighet til å produsere mer grovfôr holder produksjonen oppe. Et eventuelt grasoverskudd vil være svært etterspurt både på Østlandet og i Nord-Norge. I Nordland og Troms meldes det om vanskelige driftsforhold og dårlig vekstvilkår for graset. Men i motsetning til Østlandet er det mye regn og kjølige temperaturer som er hovedutfordringen.