Gode grunner til å ta i bruk presisjonsverktøy i 2024

Vekstsesongen 2023 ble svært utfordrende. Tørre forhold på forsommeren bidro til sterkt redusert avlingspotensial. Dette kombinert med våte forhold på ettersommeren og høsten i mange områder gir grunn til å tro at det er stor variasjon og ganske uforutsigbart hvor mye næringsstoffer som er tilgjengelig til denne sesongen. Desto større grunn er det til å bruke Yara sine presisjonsverktøy i 2024.

 

Hvor mye nitrogen er tilgjengelig?

Når det gjelder korn anbefaler vi en normal grunngjødsling på våren. Dette gjelder også der en ikke fikk høstet avlinga i 2023. Næringsstoffene er ikke nødvendigvis plantetilgjengelig fra våren av selv om det teoretisk skal ligge igjen næring i jorda. Da er det bedre å gjødsle som normalt fra våren av, og heller gjøre nødvendige justeringer ved delgjødslingstidspunktene.

Aktuelle verktøy

N-Tester BT er nyttig beslutningsstøtte ved delgjødsling i korn. Det er kostnadsfritt å bestille og bruke N-Tester BT også i 2024. For å bestille går man inn på www.at.farm og oppretter en bruker. Når de nye N-Tester BT enhetene blir tilgjengelig for bestilling vil de være mulig å finne under fanen «Oppgradering». Vi forventer å åpne for nye bestillinger av N-Tester BT i løpet av februar.

Legg gjerne ut en nullrutepresenning ved gjødsling. Nullruten kan brukes gjennom sesongen for å følge med på hva jorda bidrar med av næringsstoffer. Ta kontakt med din nærmeste forhandler for å skaffe deg en nullrutepresenning fra Yara.

Maksrute er en rute som gjødsles ekstra med f.eks. 5 kg N pr. daa. Ved å følge denne ruten kan man se hvordan åkeren utvikler seg når nitrogen ikke er en begrensende faktor. Om maksruten synes i åkeren, tyder det på at åkeren rundt begynner å trenge mer nitrogen.

Atfarm sitt N-opptakskart viser når opptaket skjer i åkeren, og estimerer hvor mye nitrogen som er tatt opp (i kg/ha). Her får man også fram variasjonen i åkeren som er nyttig informasjonen når man lager tildelingskart for variabel gjødsling. Vi anbefaler kartlaget «Optimalisert kart» som grunnlag for å lage tildelingsfiler i Atfarm. Dette kartlaget er basert på Yara N-Sensor-algoritmen. Det er kostnadsfritt å lage tildelingskart for variabel gjødsling i Atfarm også i 2024.

Yara N-Sensor® er fortsatt det verktøyet som gir mest nøyaktig variabel tildeling av gjødsla. Ta kontakt med våre forhandlere: Felleskjøpet eller Dataväxt for et godt tilbud.

Presis spredning med sentrifugalgjødselpreder krever at en benytter riktig spredetabell og kjører i henhold til denne. Det er smart å kontrollere spredebildet før sesong. Yara Precise spredebakker kan brukes for å stille inn gjødselsprederen riktig. Utstyr for å teste spredebildet finnes hos en del NLR enheter og også en del maskinforhandlere. Det er også mulig å ta kontakt med Yara Norge for bestilling av Yara Precise spredebakkesett.