Gjødslingsstrategi ved forsinket våronn

Laglig vær og jord har denne våren latt vente på seg. Det kan selvsagt fortsatt bli et godt kornår, og det gjenstår å se hvor mye forsinket våronna blir. Vi får likevel noen spørsmål om gjødslinga skal nedjusteres ved utsatt såing av vårkorn.

Vinterlige forhold også 10. mai 2020, men her var det sådd 18. april

 

Et gammelt råd sier 1 kg N pr. dekar nedjustering pr. uke utsettelse sammenlignet med normal såtid. Bakgrunnen er at avlingsforventningen er høyest ved tidlig såing i laglig jord, og synkende ved utsatt såtid. Denne anbefalingen ble til i ei tid der det var vanlig å gi all gjødsel ved såing. Nå er anbefalingen delt gjødsling til alle kornarter. Ved planlagt delt gjødsling er det ingen grunn til å forandre på vårgjødslinga selv om såing skjer noe seinere enn normalt.

Vi anbefaler i størrelsesorden 8-10 kg N pr. dekar i en Fullgjødsel® radgjødslet ved såing. Og at dette må følges opp og suppleres med delgjødsling ved vekststadier som er viktige for avlingsrespons. Logisk nok trengs påfyll tidligere dersom en er forsiktig med vårgjødslinga. Både forsøk og erfaringer viser at delgjødsling ved busking er gunstig, særlig i bygg, dersom vårgjødslinga er moderat. Det er avgjørende at nok gjødsel er tildelt og tilgjengelig for plantene når næringsopptaket øker kraftig i strekningsfasen.

Med seinere såing øker sannsynligheten for høyere temperatur i buskingsfasen. Plantene får da mindre tid til å danne sideskudd, og dette er årsaken til at såmengden bør heves ved sein såing. En generell anbefaling i forhold til såmengde er 1 kg pr. dekar økt såmengde pr. uke utsatt såing i forhold til normalen. For å sikre rask spiring er det viktig å passe på at såkornet ikke plasseres for djupt, dette er ekstra viktig når jorda er kald og datoen er sein.

Dersom det brått blir sommer, må en også huske at tida mellom gjødsling ved såing og første delgjødsling blir kortere enn i sesonger der vi har lavere temperaturer i starten av sesongen. Så følg med på planteutviklingen og vekstforholdene.

På Østlandet i fjor var det en ganske tørr sommer, noen plasser for tørt, mens andre plasser fikk akkurat det regnet som behøvdes til riktige tidspunkt. N-tapene var minimale og mange høstet store avlinger med moderat gjødsling. Det er selvsagt en gunstig situasjon, men normalt må vi dessverre regne med noe større N-tap. Mange plasser i Midt-Norge var det mye nedbør i 2022, og behov for å kompensere for tapt N. Delt gjødsling er nødvendig for å tilpasse tiltakene til den aktuelle situasjonen i åkeren.

Som i fjor, kan det også i år være lurt med flere gjødseltildelinger i mindre porsjoner enn du normalt gjør, dette for å optimalisere ekstra presist til vær- og vekstforhold og avlingsutsikter. Har man god logistikk og spredere med stor kapasitet kan delgjødsling skje på en veldig effektiv måte. Presisjonsverktøyet Atfarm er kostnadsfritt i 2023, og kan hjelpe deg til mest mulig presis delgjødsling.

Les også vår sak om at startgjødsel er effektivt på kald jord.