Gjødsling til skog i 2023

Det globale gjødselmarkedet har vært turbulent de siste 2 årene, og det har vært utfordringer knyttet til produksjon, tilgjengelighet og pris på mineralgjødsel. Nå kan vi imidlertid informere om vi at vi kan tilby skoggjødsel for spredning i 2023. Dette er et godt tiltak for klima og miljø, og gir god lønnsomhet for skogeier.

Publisert 21. desember 2022


En skog i god vekst er meget effektiv til å fange klimagassen CO2. Godt stelt skog er en forutsetning for maksimalt opptak av CO2 og økt produksjon av tømmer. Gjødsling av skog er et skjøtselstiltak som øker fotosyntesen betydelig. Dette er en av de billigste måtene å fange CO2 på og samtidig et meget lønnsomt tiltak for skogeier.

Etter noen gode år i skogbruket kan det være fornuftig å investere i skoggjødsling. Bruk av skogfond og tilskudd til gjødsling (som antagelig vil ligge på samme nivå som de siste årene, rundt 40-50 %) gir skogeier en antatt lønnsomhet på skoggjødslinga som er vanskelig å finne på andre investeringer.

Her kan du lese mer om skoggjødsling.