Gjødsling til korn, hva nå?

Tørt på Østlandet, regn i Midt-Norge og spenning knyttet til kornpris er status i kortversjon. Mye vårkorn er sådd i laglig jord med god struktur, og høstkornet utvikler seg raskt i sør. Vekstsesongen er i gang og vurderingene er mange. Hva tenker vi om gjødslingsstrategier nå?

Publisert 4. mai 2022

Det er mye informasjon som er relevant for å bestemme videre gjødslingstiltak. Noe kan omtales generelt, men til sjuende og sist handler det om hva som er riktig tiltak på dine jorder for å utnytte avlings- og kvalitetspotensialet.

Blant de viktigste faktorene nå for å bestemme delgjødslingsstrategi er hva kornprisen blir, hvor lenge varer tørken på Østlandet og hva tenker du om situasjonen og potensialet på dine skifter.

Kornprisen får vi snart svaret på. Når det gjelder tørken i sør, så antyder storm.no et værskifte om ei ukes tid. Og hva så med avlingspotensialet? Avlinga bygges opp av tre komponenter: åkerens tetthet, antall korn/aks og enkeltkornvekt. Før vi har nådd midten av mai er selvsagt alle muligheter fortsatt åpne. Største usikkerheten pr. nå er høstkornet. Stedvis på Sør-Østlandet er kornet i strekningsfasen og vedvarer tørken kan potensialet gå ned ved at buskingsskudd gir tapt og antall korn i akset reduseres. Men vi må huske at høstkorn er robust og har en veldig god evne til å kompensere når vekstforholdene bedres. 

Når det gjelder delgjødsling i høstkorn, så er vekstforholdene avgjørende for valg av gjødseltype, -mengde og tidspunkt. Standard anbefaling er YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S). For å gi åkeren et sterkere og raskere løft om den sturer på grunn av tørke eller annen årsak er det velkjent at YaraLiva® KALKSALPETER™ er mest effektivt. Det er ikke mulig å gi noen generell anbefaling om N-mengde, det kommer an på lokale forhold og status på det enkelte jordet. Men i de tidligste områdene er høsthveteåkrene i begynnelsen på strekning, og et intenst N-opptak vil starte så snart nedbøren kommer. Høstrug og -bygg utvikler seg raskere, og noen åkre er i ferd med å komme langt. Men også disse artene kan gi avlingsrespons på gjødsling ved aksskyting dersom det er behov.

Og det kan ikke gjentas for ofte; sørg for at gjødselsprederen fungerer som den skal. Videre har ulike deler av jordet ulikt gjødselbehov, så benytt presisjonsverktøy for å variere gjødslinga innafor jordet. Yara N-Sensor®, N-Tester BT og Atfarm er gode hjelpemidler for å prioritere gjødsel der responsen er god og spare gjødsel der det er mulig.