Gjødsling til høstoljevekster ved såing

Høstoljevekster tar opp mye næring allerede om høsten. Forsøk har vist at N-gjødslingen ved såing bør være 6 kg N pr. dekar. Hvis det er brukt mye husdyrgjødsel tidligere kan mengden nitrogen reduseres noe, men ved korn eller frøeng som forgrøde bør nitrogenmengden opprettholdes.

Publisert 2. august 2023

YaraMila® Fullgjødsel® brukes ved såing og deretter må man følge med på veksten i åkeren på høsten og hvordan den utvikler seg. Hvis veksten stopper opp kan det være aktuelt med en runde med YaraLiva® Kalksalpeter™ for å få veksten i gang igjen.

Fosfor og kalium

I tillegg til nitrogen og svovel er det også viktig å tildele andre næringsstoffer om høsten. Gjødselbehovet for fosfor (P) og kalium (K) er avhengig av jordas P- og K-status. Oljevekster henter ut 0,8 kg P og 1 kg K per 100 kg avling, men opptaket i blad og stilk er 3 kg K per 100 kg avling. En god fosfor- og kaliumtilførsel er derfor viktig, noe man sikrer ved å bruke YaraMila® Fullgjødsel®. Fosfor øker rotveksten og sikrer en hurtig vekst, og plantene vokser dermed bedre av seg jordloppeangrep mm. Kalium er spesielt viktig på lettere jordarter, og en god kaliumforsyning gir en bedre vinterherdighet, siden kalium er viktig for plantenes evne til å sende sukkerstoffer rundt i planten. Disse virker som frostvæske og bedrer plantens frosttoleranse.  Til høstgjødsling anbefales YaraMila® Fullgjødsel® 17-5-13 eller Fullgjødsel 18-3-15 dersom fosfortilstanden i jorda er god.

Mikronæringsstoff

Mikronæringsstoffer som f.eks. bor og molybden er også viktig for høstoljevekstene og vi anbefaler en bladgjødsling med 3-400 ml/daa med YaraVita® Brassitrel Pro® på høsten, evt. 300 ml/daa med YaraVita® Bortrac® for tilførsel av mer bor.

Les mer om høstrapsdyrking her.